Ga speuren in je eigen historie, dat levert enorm veel gegevens en ...... plezier op!
Home » Bestuur/Organisatie

Samenstelling bestuur:

 

Voorzitter:

Lies van Limbeek-Meulepas

tel. (0486)-431234

lvlimbeek@hetnet.nl

 

Lid:

Tiny Sommers

tel. (0486)-431971

 

Secretaris:

Toon Ermers

tel. (0486)-431640

a.ermers@hetnet.nl
(web-beheer)

 

 Lid:

Piet Willems

tel. (0486)-431745

willangenboom@hotmail.com

Penningmeester:

Hennie Willems
Rek.nr. NL62RABO0126906076

tel. (0486)-431236

h.willems28@kpnplanet.nl

Op 19 april 2017 nam Annie Arts-van Boxtel na 25 jaar afscheid als bestuurslid. (1992-2017).  Zij ontving uit handen van voorzitster Lies van Limbeek (links) een herinneringsplaquette.

 Organisatie

Heemkundekring “Felix Walter”  is actief in het verzamelen van allerlei gegevens en documenten omtrent de geschiedenis van Langenboom en daar vervolgens over publiceren.

Twee werkgroepen, die elkaar op de dinsdagavond in de wintermaanden afwissellen ordenen foto’s en voorzien  ze van namen  daarnaast worden krantenknipsels geordend in mappen, terwijl bidprentjes, genealogische gegevens enz. op de juiste plek worden opgeborgen. In de computer zijn overzichten samengesteld van de bidprentjes, zodat gegevens snel zijn op te zoeken. Ook de gegevens over het dopen, huwelijk en overlijden zijn in de computer ingebracht en nu te raadplegen.

Ook zijn bijna 1000 trouwfoto´s verzameld

 

Van alle huizen in de Parochie Langenboom (gebouwd voor 1970 en gelegen in de gemeenten Escharen-Grave-Mill en Zeeland) zijn het begin van bewoning en alle opvolgende bewoners opgezocht in kadaster en burgerlijke stand, en in boeken samengebracht. De gegevens van de gezinnen (zo mogelijk met foto’s) worden nu verder bijeengebracht, zodat een compleet overzicht van de bewoners gaat ontstaan. Vanaf de laatste maanden van 2014 worden daar kadasterkaartjes aan toegevoegd.

Van vele zijden worden nieuwe materialen aangereikt, waar we heel dankbaar voor zijn.

In 2013 hebben we ons aangesloten bij Brabants Heem. Ieder half jaar komen de heemkundekringen uit de regio bijeen in Zeeland. Ervaringen worden uitgewisseld en programma’s aan elkaar bekendgemaakt.

Viermaal per jaar vindt een uitgave plaats van ons periodiek “Aauw Nijs”. Het aantal abonnees stijgt nog ieder jaar. (Momenteel ong. 140). Hierin verschijnen steeds artikelen over de historie van Langenboom. Daarnaast steeds een vergelijking van foto’s van oude panden met de huidige situatie.

Lid worden en tegelijkertijd "Aauw Nijs" ontvangen: Contributie € 12,= per jaar
Aanmelden bij het secretariaat. (zie boven)

 

Op zaterdagmiddag 11 juli 2015 bezochten leden van onze Heemkundekring het EDAH-museum in Helmond. Hieronder enkele foto's van dit bezoek.
Indien u op de foto klikt wordt deze vergroot.