Samenstelling bestuur:

 

Voorzitter:

Lies van Limbeek-Meulepas

tel. (0486)-431234

liesvanlimbeek3@outlook.com

 

 

Lid:

Tiny Sommers

06-11348583
somm41@hotmail.com

 

Secretaris:

Toon Ermers

tel. (0486)-431640

heemkundelangenboom@gmail.
com

(web-beheer)

 

 Lid:

Piet Willems

tel. (0486)-431745

willangenboom@hotmail.com

Penningmeester:

Hennie Willems
Rek.nr. NL62RABO0126906076

tel. (0486)-431236

henniewillems12@gmail.com

Beleidsplan 2024
Word – 60,5 KB 76 downloads
Collectieplan 2024
Word – 59,5 KB 68 downloads

 Organisatie

Heemkundekring “Felix Walter”  is actief in het verzamelen van allerlei gegevens en documenten omtrent de geschiedenis van Langenboom en daar vervolgens over publiceren.

Twee werkgroepen, die elkaar op de dinsdagavond in de wintermaanden afwissellen ordenen foto’s en voorzien  ze van namen  daarnaast worden krantenknipsels geordend in mappen, terwijl bidprentjes, genealogische gegevens enz. op de juiste plek worden opgeborgen. In de computer zijn overzichten samengesteld van de bidprentjes, zodat gegevens snel zijn op te zoeken. Ook de gegevens over het dopen, huwelijk en overlijden zijn in de computer ingebracht en nu te raadplegen.

Ook zijn bijna 1000 trouwfoto´s verzameld

 

Van alle huizen in de Parochie Langenboom (gebouwd voor 1970 en gelegen in de gemeenten Escharen-Grave-Mill en Zeeland) zijn het begin van bewoning en alle opvolgende bewoners opgezocht in kadaster en burgerlijke stand, en in boeken samengebracht. De gegevens van de gezinnen (zo mogelijk met foto’s) worden nu verder bijeengebracht, zodat een compleet overzicht van de bewoners gaat ontstaan. Vanaf de laatste maanden van 2014 worden daar kadasterkaartjes aan toegevoegd.

Van vele zijden worden nieuwe materialen aangereikt, waar we heel dankbaar voor zijn.

In 2013 hebben we ons aangesloten bij Brabants Heem. Ieder half jaar komen de heemkundekringen uit de regio bijeen in Zeeland. Ervaringen worden uitgewisseld en programma’s aan elkaar bekendgemaakt.

Er zijn al 3 boeken verschenen van de serie "Minse van Langenbom". Het zijn de delen "Spie - Gasthuisstraat" en "Graspeel-Langstraat-Peelweg".
Deel 3   behandelt "Het Broek - het Vlies en De Heuf".

 

Op zaterdagmiddag 11 juli 2015 bezochten leden van onze Heemkundekring het EDAH-museum in Helmond. Hieronder enkele foto's van dit bezoek.
Indien u op de foto klikt wordt deze vergroot.