Muziekvereniging "Amicitia"

"Dat kunnen we zelf ook wel" moet er ongetwijfeld veelvuldig gedacht en uitgesproken zijn tijdens de bijeenkomst in 1921, die op initiatief van pastoor van Gent gehouden werd na de hoogmis in café Jans.

De verzamelde mannen waren het beu, dat bij kerkelijke plechtigheden de muziekkorpsen uit Escharen of Mill moesten komen opdraven om deze op te luisteren. Tevens hadden zij wel zin in wat vertier, want verder was er niet veel te beleven in het dorp.

Al in 1908 was een poging tot oprichting ondernomen. De fanfare in Escharen (waar Langenboom toen tezamen één gemeente mee vormde) was ter ziele gegaan en die instrumenten wilde men graag gebruiken. Men richtte een plechtig verzoek tot overname aan het gemeente bestuur, maar men was helaas aan het verkeerde adres, aangezien ze tot de kerk van Escharen behoorden en deze stond ze niet af.
Toen in 1918 de kerk van Langenboom zich losmaakte van de kerk in Escharen en een zelfstandige parochie werd, diende daar ook een eigen fanfare bij te horen.
Het grote probleem betrof de financiëring van de instrumenten. Het gelukte pastoor Van Gent om de benodigde gelden (Fl. 500,- geleend te krijgen bij Mej. Th. v.d. Hagen. Nu kon men van start gaan.

Bij de oprichting traden 19 teden toe, waaruit een bestuur werd gevormd: Martien Bongers (voorzitter), Bert Kuijpers (vice-voorzitter), Grad Braks (secretaris) en Jan Nuijen (bestuurslid).
Onwennig, maar vol goede moed werden o.l.v. de oud burgemeester van Gassel, Dhr. M. Peeters op de aangeschafte (tweede-hands) instrumenten de eerste tonen
voortgebracht.
Als repetitielokaal fungeerde het patronaatsgebouw aan de Dorpsstraat. Dirigent, oftewel directeur zoals dat toen genoemd werd, was pastoor Van Gent zelf.
Als eerste werk werd uiteraard een processie-mars ingestudeerd.

 De nieuwe fanfare kreeg de naam "Amicitia" (Vriendschap). 

 

Oprichting​sfoto 1921.

Liggend vlnr: Jan van der Linden, Jacobus van der Linden
2e rij vlnr. Theodorus (Dorus) Braks, Albert Kuijpers, Martien Bongers, pastoor van Gent, Jan Nuijen, Toon Verstraten​.
Staande vlnr. Jan Derks, G. Willems, Gerardus (Grad) Braks, Martien Jordens, Bernard Christiaan​s, J. Verberk, Cornelis (Knellis) Braks, Toon Jordens, Jacobus Arts, Piet Hendriks, Piet van Kuppeveld, Wouter van der Linden, Toon Schraven en Piet van de Ven.
 

 Fanfare Amicitia rond 1925
Vlnr. Dorus Braks, Grad Willems, Toon Jordens, Grad Braks, Jan Verstegen, Pastoor van Gent, Koos van der Linden, Cornelis Braks, Wim Jans, Bernard Christiaan​s, Martien Jordens, Koos Arts en Jan van der Linden

 

Hent Hendriks, een lid van het eerste uur, weet nog goed hoe het allemaal begon. Iedereen ging naar het patronaat, en daar stonden ze dan, hele kisten vol met instrumenten. Ik weet nog, dat we werden gekeurd op onze lippen, we moesten een keer blazen en dan zag de leiding welk instrument je het beste kon bespelen."   Het eerste optreden vond plaats op de 14e mei 1922 ter ere van het 25-jarig huwelijksfeest van Martinus Jans en Hermina Thoonen.

Ten einde wat beter bij kas te komen zitten, werden er in de beginperiode toneelopvoeringen gegeven. Uiteraard eentje voor de vrouwen (die moesten voor het donker thuis zijn) en eentje voor de mannen, want van gemengd kijken had toen nog niemand gehoord. Hent Hendriks herinnert zich de processies nog goed, dat was een zware tocht. "Je liep constant over grintwegen, dus dan weet je het wel". Dat was ook de reden, dat bij de processies naar Handel, de instrumenten pas bij huize Padua uit de kisten gehaald mochten worden.

30 jaar Amicitia: 1951
Zittend: Piet van de Venne - Bernard Arts - Koos Arts - Jacobus Arts - trommelaar Harrie Martens - Toon van der Horst - Toon Verstraten (Piet zn) en Toon van Bommel
Midden: Theo Roelofs - Grad Wijdeven - Koos Verstegen - Tien Christiaans (Canada) - Klaas van Kuppeveld - Jan van Boxtel - Cor van Huisseling - Toon Theunissen en Jan Bongers
Bovenste rij: Jan Verstegen - Frans van Dalen - Harrie Bongers - Tien van der Linden - Wim Lamers - Piet Berends - Nol Albers - Wim Emons en Herman Arts

Korte tijd heeft Amicitia als uniforme kledij witte petten gedragen.

Het oefenen was natuurlijk belangrijk. Net zo goed als het belangrijk was, dat tijdens de repetities iedereen aanwezig was. Wie niet kon om een of andere reden moest 15 cent boete betalen.
Uniformen waren er in de begintijd niet. Jan Verstegen weet nog, dat ze al vrij snel een mooie pet kregen.

Amicitia begeleidde tot 1960 de processie door de Paterstuin

 

De kampioenen van SES worden door de fanfare binnengehaald.

 

Naast de fanfare werd in 1957 een blaaskapel opgericht: De Herrieschuppers

Achter vlnr; ??, Toon Verstraten​, Jan Verstraten​, ??, Jan Verstegen,​??, Klaas van Kuppeveld​.
Zittend: Toon Theunissen​, Sjef (van Tien) Braks, ?? Tien Schaap, Frans van Dalen

 

November 1959: Opening VGLO-school, natuurlijk muzikaal opgeluisterd door de fanfare. Te zien o.a. dirigent Koos Arts - trommelaar Diny Verstegen - Toon Jans - Toon Theunissen en Harrie vd Linden. 

 

Groepsfoto genomen in 1961 bij het 40-jarig jubileum

1965: Carnavalsoptocht.
Vaandel gedragen door Toon Franken. Verder te zien o.a. Sjaak Vervoort (trom) - Francien Theunissen (trom) - Toon Theunissen en dirigent Koos Arts (Met fototoestel achter: Gerrit Reinen)

 

De Blaaskapel (die later de naam "Die Baumlander Musikanten kreeg) specialiseerde zich in Egerländer muziek.

Staand: Jan Verstraten​, Frans van Dalen, Toon Verstraten​, Jo Verstegen, Hendrik Derks, Frans Meulepas
zittend: Piet Cuppen, Jo Verstegen, Toon Jans en Piet Brans
 

Blaaskapel "De Herrieschuppers" werd in 1969 Nederlands kampioen in de Heuvelklasse  in Den Dungen.
Boven: Toon Verstraten-Jo Verstegen-Frans van Dalen-Jan Verstraten-Toon Theunissen-Hendrik Derks-Ben van Kuppeveld en dirigent Wim Jansen
Onder: Piet Brans-Toon Jans en Jo Verstegen

 

1971: Gouden jubileum Amicitia:
Toon Theunissen en Klaas van Kuppeveld ontvingen een zilveren bondsspeld, terwijl Koos Arts - Grad Braks en Jan Verstegen een koninklijke onderscheiding opgespeld kregen.

 

Een hoogtepunt in de historie van Amicitia is ongetwijfeld het optreden in Hilversum voor de KRO-radio.

 

In de 70-er jaren werd als repetitieruimte het oude Klooster verlaten en nam men zijn intrek in het oude Eierpakhuis aan de Dominicanenstraat.

 

Inzegening 't Blaosschuurke door pastoor H. van Ooy met hulp van Tonnie Verstraten. 

 

De Baumländers Toon Verstraten en Frans van Dalen volop in actie.

 

Natuurlijk werd het optreden van de Baumländers altijd een vrolijk gebeuren. Toon Verstraten en Toon Jans hakken er op los.

 

Natuurlijk dragen ook Theo Kuijpers en Piet Otten hun spaanders bij.

 

Even uitrusten voor Piet Otten - Paula van Kuppeveld - Toon Verstraten en Toon Jans

Even pauze: Herman Straatman - Toon Verstraten en Piet van de Wiel

 

Het verkeer op de Dominicanenstraat werd er voor stilgelegd om in 1981 deze prachtige groepsfoto te kunnen maken bij gelegenheid van het 60-jarig jubileum.

Drumband vooraan: Rianne Verhallen - Jos Koenen . Sjaak Schaap . Frans van Ras . Nico Peters - Jos Kuijpers - Mirjam van der Meijden - Wilco Vervoort - Albert Kuijpers en Sjef Verstegen

2e rij: Harrie Willems (grote trom) -Jo Verstegen . Jan Verstegen - Hendrik Derks - Klaas van Kuppeveld (penn.) - Toon Ermers (secr.) - Pastoor H. van Ooy - Toon Theunissen (voorz.) - Tiny vd Ven - Martien Derks (instr. drumband) - Wim Janssen (dirigent fanfare) - Jo van Ras en Koos Arts

3e rij: Kitty Emons (tambour-maitre) - Jan Derks - Tonny van Dalen - Peter Verstegen - Marieke Lamers - Willy Derks - Tom Verstegen - Henry van Ras - Ermerd-Jan vd Burgt - Peter Derks Peter van Ras - Gerold vd Burgt - Hetty van Dalen - Marga Bongers - Toon Verstraten en Toon Franken (vaandel)

4e rij: Frans van Dalen - Marike vd Burgt - Gerty Theunissen - Tom Ge4lden - Fred van Dalen - Casper Verstraten - Ria Geurts - Anja van Kuppeveld - Paula van Dalen - Piet Otten - Piet vd Wiel - Jan Verstraten en Tiny Franken

Boven: Johnny Arts - Maarten Verstraten - Jan van Dalen - Frans Verstraten - Herman Straatman - Henk van Gent - Piet Brans - Tonny Verstraten - Marco Gelden

 

 

1985: Drumband Amicitia olv Ben van Kuppeveld.
Vlnr. Jopie Schaap - Nico Peters - Frans van Ras - Marga van Sambeek - SjefVerstegen - Miriam vd Meijde - Elna Oberyé - Jan-Hein van Ras - Angela vd Kamp - Reggie Verstegen en Kitty Emons.
Leerlingen: Johan Ermers - Bas van Kuppeveld - Connie Bens - Martijn Cuppen - René de Klijn en Bjorn Cuppen

1986: 65-jarig jubileum van Amicitia
Achterste rij: Sjaak van Hout - Freddy van Dalen - Jan van Dalen - Oscar van Hout - Henk Jans Ermerd-Jan v.d. Burgt - Marike v.d. Burgt - Frans van Dalen - Piet v.d. Wiel - Toon Verstraten - Jan Verstraten - Herman Straatman - Theo Kuijpers – Sjef Verstegen en Kitty Emons

Staand: Nico Buts - Marikus Pittens - Gerold v.d. Burgt - Harrie Willems - Tonnie van Dalen - Toon Jans - Piet Otten - Hetty van Dalen - Jeanne v.d. Ven - Rob Buts - Lucienne van Hout - Marjo Verstegen - Paula van Kuppeveld - Paula van Dalen - Henk van Gent - Tiny Franken en Mariska van Kuppeveld

Zittend: Ben van Kuppeveld (instr) - Toon Ermers - Piet Brans - Wim Janssen (dir)- Hendrik Derks - Will van Raay - Jo Verstegen - Tiny v.d. Ven - Toon Theunissen - Jan Verstegen - Klaas van Kuppeveld - Pastoor H. van Ooy en Nico Peters

Op de grond zittend: Connie Bens - Martijn Kuppen - Johan Ermers - Frans van Ras - Mirjam v.d. Meijde - Angela v.d. Kamp - Sjaak Schaap - Marga van Sambeek - Elna Oberyé - Bas van Kuppeveld - Bjórn Kuppen - René de Klijn

 

 

 

1995: Serenade in zaal Bens: Vlnr. Wil van Raaij - Bonnie Christiaans - .. - Rob Buts - Fred van dalen - Leonie Reinen -Oscar van Hout - Jo Verstegen - Reggie vd Ven - Toon Jans en Piet Brans

 

Groepsfoto t.g.v. het 75-jarig bestaan in 1996