Zij hadden een auto, motor, vrachtwagen of tractor vóór 1950 in Langenboom

In 1898, twee jaar nadat de eerste automobiel in Nederland op de weg kwam, werden er "rijvergunningen" uitgegeven. Met deze voorloper van het nummerbord, was Nederland het eerste land ter wereld dat met een nationale kentekenplaat kwam. Tussen 1906 en 1951 kon je aan het kenteken van een auto of motor zien uit welke provincie de eigenaar afkomstig was. Voor Noord-Brabant was dat de letter N. Die staat overigens niet voor de beginletter van de provincienaam, zoals men vaak nog denkt. De letters zijn simpelweg alfabetisch aan de provincies toegekend, beginnend met de A voor Groningen, B voor Friesland enz. Ook anders dan tegenwoordig: het nummerbord was persoonsgebonden. Het stond dus op naam en was niet aan een specifiek voertuig verbonden. Als iemand een nieuwe auto aanschafte, nam hij zijn oude kenteken gewoon mee. Een eigenaar kon ook meerdere voertuigen met hetzelfde nummer hebben. In 1951 werd het provinciale systeem afgeschaft en de huidige, landelijke kentekenregistratie ingevoerd. Natuurlijk was er nog een overgangsregeling, maar op 31 december 1956 vervielen ook de laatste nog in omloop zijnde provinciale kentekens. De gegevens zijn naar het BHIC (archief in Den Bosch) gegaan. Onderstaand de kentekens die we voor Langenboom hebben gevonden. Er staat nooit bij waar het nummerbord voor gebruikt werd, dus of men een motor, auto, vrachtauto of tractor had is vaak niet meer te achterhalen. Heeft u aanvullingen of foto´s, dan vernemen we dat graag.

N-6167      Hubertus Snoeks 1920  (oude adres A142) Langstraat 1.
                 Hij was een broer van Kee Snoeks, die huwde met Martinus
                  van Hout die daar later woonde. Hij was dus de eerste gemoto-
                 riseerde Langenbomer
N-6333      Henr. van Kuppevelt      1920 Hij was het hoofd van de Open-
                   bare School en woonde in het schoolhuis, Dorpsstraat 44
N-6381     Martien Claassen 1920 Zandvoortsestraat 24. Naast boer was
                  hij ook nog kastelein
N-8920      Th. Hendriks      1922      Lageheide 9
N-11024   Martien Jans     1923 Er waren 2 personen met de naam Marti-
                  nus Jans. Mogelijk is dit de kastelein, die woonde op Dominica-
                  nenstraat 34 (nu café Bens)
N-13830   J.J. van den Berg              1924   Zuid Carolinaweg 25
N-14157   Theodorus M. Verstegen 1925 Hij woonde op “De Locht”, een
                  kroonboerderij op Prinsenweg 1
N-14158   Grad Verstegen 1925    Hij was een broer van Theodorus, waar-
                  schijnlijk hebben ze samen een kenteken aangevraagd, want de
                  nummers volgen op elkaar. Hij woonde op de Dorpsstraat 75
N-14583   Martien Jans (Hoek) 1925 Woonde eerst ook op de Dorpsstraat
                  75. Later op Dorpsstraat 5. Hij was zaakvoerder van de CHV en
                  had een vrachtbedrijfje. Ook nummer N-17204 hoorde bij hem.

De vrachtauto N-17204 van Martien Jans helpt hier in 1926 bij de overstroming van de Maas bij Grave

 N-14775   Grad van der Burgt 1925    Liefkenshoeksestraat 1
N-15981   Hent Emons 1926 woonde Dorpsstraat 16
N-19124   Wim Jans 1927 Hij woonde op de Dominicanenstraat 36. Boer-
                  derij maakte plaats voor de Boerenleenbank, later Rabobank, nu
                  D´n Tip               
N-19839   Frans van Schayik 1928 Hij kreeg dit nummer in Haren voor
                  zijn motor. Kwam in 1930 naar Langenboom, Dorpsstraat 38
N-20763   Wim van Schayik Dit nummerbord werd in 1928 in Helmond
                  gegeven aan P. Ruijs. Later kwam de motor in het bezit van Wim
N-21115   M. van Els 1928 Nu Esdoornlaan 80 Was chauffeur
N-24182   Harrie Lamers 1929. Had een café (´t Hoekske) maar ook een
                  vrachtbedrijf en handel in cementstenen die hij zelf maakte.
N-24381   Piet van Duijnhoven 1929. Café en o.a. steenkolenhandel aan
                  de Dorpsstraat 40

N-25989     W. Smeets-aannemer uit Eindhoven. Hier in 1932 bij de bouw van de Meisjesschool in Langenboom in 1932 Het is een Willys-Overland Whippet Six

N-26722   Toon van Bommel 1930 In dat jaar gestart met Toon van der Horst een aannemersbedrijf. Hij woonde toen op de Zeelandsedijk 65
N-27199   Toon van der Horst 1930 Ook hij schafte een motorvoertuig
                  aan, samen met compagnon Toon van Bommel. Zijn adres toen
                  was Gerstweg ??
N-27766   Theodorus Gerritsma     1930 Woonde Zuid Carolinaweg 6.
                  Is helaas verongelukt met zijn motor.
N-28522   Coos van Duijnhoven      1931      Boer, maar reed ook taxi.
                  Woonde Schaapsdijkweg 17
N-28725   G. Goossens      1931      Eikenlaan 30. Zijn naar Schijndel verhuisd.
                  Later woonde hier Lambèr van Sambeek met zijn gezin

Auto van Toon van der Horst bij gouden huwelijk van
Toon en Hendrica Hendriks (d´n booi) in 1951

1931: De eerste auto van Coos van Duijnhoven.
Hier samen met zijn vrouw Allegonda en dochter Annie

2e auto van Coos van Duijnhoven in 1934

N-29003   Wim Bens 1931 Kammerberg. Was een Chevrolet uit 1930.
                  Had een bekende hengstenhouderij.
                  Later ook nr. N-63833 (1944) en N-86354 (1949)
N-29401    P.H. (Hent) Hendriks       1931      Hij woonde toen aan de
                  Dominicanenstraat 12. Had daar een fietsenreparatiebedrijf
                  en fietsenhandel. Op de Prinsenweg 10 kreeg hij ook nog nr.
                  N-71623 in 1946
N-31266   J.H. Beckers       1931. Woonde als knecht bij Hentje van Huis-
                  seling, die een molen had. Dorpsstraat 27
N-31838   Vic. Goossens   1932. Woonde Eikenlaan 30. Later in Mill een
                  motorzaak gestart. Had later ook nr. N-55893 in1939
N-33800   Toon Jordens    1932     Was toen nog thuis aan de
                  Schaapsdijkweg, later verhuisde hij naar de Dorpsstraat

Toon Jordens met zijn Triumph

N-33956   Jan van den Hoogen       1932      Café en sloopbedrijf aan de
                  Hogeweg 1
N-37650   Cor van Huisseling 1934 Molenaar, Dorpsstraat 27
N-37681   Bertje van Boekel 1934 Russendaalseweg 12. Woonde later
                  een tijdje in Amerika
N-38071   P.A. Willems     1934      Esdoornlaan 76, daar woonde toen
                  wed. Van der Heijden.
N-39133   Jan Verstegen  1934      Dempseystraat 22. Had daar een
                  fietsenzaak, bakkerij en was elektricien. Hij had ook nummer
                  N-58322 uit 1940 (mogelijk een Sparta 125 cc)

Links Toon van Huisseling, zoon van Hentje van Huisseling.
Persoon rechts onbekend

N-39238 A.F. (Lange Toon) van der Linden 1934 Eikenlaan 10.
               Verkocht landbouwwerktuigen, fietsen enz. Ook nummer
               N-54149 uit 1939 hoorde bij hem.
N-39417 Hentje van Huisseling        1934
               Molenaar en bakker, zie auto boven
N-39459 Theo Roelofs        1934      Bakkersknecht bij Jan Verstegen
N-39467 Harrie van Els 1934 Bakker. Nu Verkerk. Ook N-78900(1947)
N-39881 Marinus v.d. Lockand         1934      Kleermaker en woonde in huis
               dat vast zat aan het Patronaatsgebouw. Dorpsstraat 20
N-39901 Harrie van Kuppevelt        1934. Dorpsstraat 14.
               Was onderwijzer en verhuisde later naar Mill
N-45887 Janus van Bommel             1936      Woonde toen nog aan de
               Zeelandsedijk 65, later fietsenzaak op Dominicanenstraat 32
N-50212 Bernard Christiaans            1938 Gasthuisstraat 7 reed motor
N-51474 Maria Hoenselaars 1938 Wijkverpleegster die met een motor
               rondreed en een kamer had bij Jo Bens, Dominicanenstraat 34
N-51655 Wim Emons          1938 Woonde toen nog op de Reekseweg 15

N-54234   A. van Haren 1939 Hij woonde op hetzelfde adres als wed. Thijssen, Dominicanenstraat 28 (later huis dr. Boesten)

N-47137   Wouter van der Linden  1937      Dorpsstraat 77 Had een dorskast. Verhuisde naar Lennisheuvel bij Boxtel. Had ook nr. N-82604 (1948)

Wouter van der Linden (met stropdas) bij zijn dorskast, rechts staat Jo Berends, in het midden Mina van den Hoogen.

N-55972 Joh. Fick 1939 Was een pater in het Dominicanerklooster.
N-56399 A.J. Jeijsman 1939              Woonde in de Bernardstraat in Mill.
               Hoofd van de Meisjesschool in Langenboom. Had een motor.
N-57881 Wim Siroen          1940 Dorpsstraat 22. Was daar in 1939 een
               grossierderij gestart in tabaksartikelen en koffie. Had later de nr.
               N-64419N (1945) - N-66620 (1946) - N-67812 (1946) - N-76251
               (1947) en N-85866 (1949)
N-59913 P.M. (Mant Juppe) Gerrits 1941 Timmerbedrijf aan de
               Dorpsstraat 52.
N-59914 Joh. Berends        1941      Lindenweg 10. Brandstoffenhandel later
               gehad aan de Dorpsstraat. Verhuisd naar Gennep. Ook nr
               N-60528 (1943) en N-64485 (1945)
N-60469 Theo Meulepas 1943         Princepeel D133. Kwam later in
               Langenboom wonen aan de Zeelandseweg 4, het ouderlijke huis
               van zijn vrouw Sjaan Couwenberg                                 
N-64459 Harrie Straatman 1945     Had later handel in meelartikelen in Mill
               Woonde toen nog op Zeelandsedijk 50. Had ook N-73461 (1946)
N-67347 Koos Verberk       1945      Schilder , woonde toen nog Dorpsstraat
               41, rechts naar De Spar
N-67359 Hent Emons          1945      Langenboomseweg 173 (huis in d´n Tip)
               Was vrachtrijder, verhuisd naar Valkenswaard                           

Motor Wim Emons. Hier poseert Cisca Claassen van de Zandvoort ermee

N-71070 M. van Rooy         1946      Woonde in noodwoning aan de
               Zeelandsedijk
N-72830 Jan Roefs 1946 Woonde Esdoornlaan 76  

Jan Roefs haalt hieronder capriolen uit bij een motorbehendigheidswedstrijd achter café Bens

Jo Gerrits op de motor met achterop zijn moeder Mina Gerrits-Jilesen

N-71549 Chris de Klein       1946      Was vrachtbedrijf gestart op de
               Dominicanenstraat 12 na ruil met Hent Hendriks, die wilde gaan
               boeren.
N-74277 Piet Berends 1946 Broer van Jo Berends. Piet begon een
               vrachtbedrijf. Lindenweg 10 Ook nr. N-82020 (1948)
N-74333 Coos van Gaal      1946      Was een DKW 98cc uit 1936. Coos heeft
               jarenland de Sparwinkel gehad aan de Dorpsstraat 39

Coos van Gaal op zijn DKW

Vrachtauto van Lambèr van Sambeek, een Volvo-Berdex

N-75412   Lambèr van Sambeek     1947      Eikenlaan 30       
                  Had ook N-79235 en N-79236. (1948) Vrachtbedrijf.
N-77002   Jo Thoonen 1947            Broekstraat 20
N-77259   Harrie Thijssen 1947     Woonde bij Coos van Gaal, was
                  getrouwd met Trina van Gaal. Later aannemer in Mill
N-79988   Gradje de Kleijn 1948    Zuid Carolinaweg, werkte bij de
                  gemeente, maar was zeer handig in het repareren van motoren

Tractor van Martien Jordens. Chauffeur is onbekend. Erbij zit zoon Toontje,
later huisarts in Boxmeer

Piet Hofmans op de auto van Wim Siroen met zijn vriendin Joke van Rijsbergen
en de vriendin daarvan.

.N-80105  Karel Holleman 1948     bakker aan ´t Hoekske
N-80638   Marinus Meulepas          1948.      Maisweg 20        
N-83921   Corn. Willems   1948      Dorpsstraat 9
N-84391   Frans Kuijpers   1949 Dempseystraat 9                  

Frans Kuijpers op zijn NSU 98cc

Mimi Jordens-van Duijnhoven op de motor van haar man. Later had ze er zelf een.

N-84694 Piet Hofmans       1949      Dorpsstraat 42
N-84847 Fa van Bommel/van der Horst        1949. Hadden hun werkplaats
               toen aan de Dempseystraat 6 Was een vrachtauto
N-86076 P.J. (Jan) Brans     1949      Peelweg 29 In zijn vrije tijd was dit een
               zeer goede motor monteur (Mijn vader ging altijd naar hem toe
               met zijn Sparta 125 cc, (Toon Ermers, schrijver van dit artikel)

Joke van Schayik-Loeffen bij de auto van haar schoonmoeder

Kapelaan Van den Idsert bij de ingang naar de Thomasburcht

N-86785   Gerrit Straatman 1949 Zeelandsedijk 50 Startte later een
                  betonbedrijf aan de Langenboomseweg
N-87860   Grad van den Hoogen    1949      Graspeel 39
N-88377   Joannes Spierings            1949      Graspeel 55
N-88729   Kès Emons         1949      Reekseweg 15
N-88825   Jan Braam          1949      Zandvoortsestraat 4. Had een motor
N-89596   Koos van der Linden       1949      Had aan de Maurikstraat 10
                  een pluimveefokbedrijf (onderdeel Bovans)
N-90137   Toon Verstraten              1949      Dempseystraat 12
N-90954   Jo Buts               1949      Gasthuisstraat 6.      Elektricien
N-91628   Walter Bogie     1950      Postbode    Langenboomseweg 171
N-91634   Mimi Jordens-van Duijnhoven     1950        Dorpsstraat 50
N-93449   Toon van den Hoogen    1950      Maurikstraat 27

Motorzegening door pastoor De Boer.
Hier staan Bep Gerrits - Jan Roefs en Wim van Schayik

N-93814 N. C. van den Idsert   1950 kapelaan in Langenboom
N-94347 Truus van Schayik-Lam      1950 Dorpsstraat 38
N-94448 Petje van Dijk 1950            Zuid Carolinaweg 6
N-95913 A.M. Wolters 1950            Langenboomseweg 146
N-96549 Martien Jordens  1950      Schaapsdijkweg 20
N-98288 Bep Gerrits           1950      Dorpsstraat 52
N-98916 Jo van Rooy          1950      B106  Noodwoning aan de Dellenweg

Onder het toeziend oog van zijn vader slalomt hier Henk Verstegen tussen de bierflesjes door. Hij reed op de motor van Jo van Rooy.