LANGENBOOMSE ACHTERNAMEN:  E t/m H 

Patroniemen: achternamen die zijn afgeleid van een voornaam.
Toponiemen: Namen met betrekking tot de leefruimte van de mens. Hiertoe behoren de namen van huizen, woonkernen, landerijen, wateren, gebieden, eilanden, enz.

 

VAN EENBERGEN
Toponiem. Een berg stond vroeger voor een ‘bodemverheffing’. Mogelijk was deze familie afkomstig van een berg en waren er in de nabijheid nog meerdere bergen.

VAN ELDEREN
Toponiem van de plaats Elderen. Mogelijkheden zijn de plaatsen Geuvels-Elderen of ’s Heren-Elderen.

VAN ELS
Toponiem. Mogelijk afkomstig van ‘de Els’ in Beers.

VAN DE ELZEN
Toponiem. In Herpen en Boekel komt de naam ‘de Elzen’ voor. Waarschijnlijk stonden daar veel elzen(bomen).

EMONS
Patroniem van Emond. Een tweestammige Germaanse naam met ongeveer de betekenis: beschermer van het erfgoed; ook: beschermer van de wet; uit ee = wet en mond = hand, beschermer, bescherming. Heiligennaam: Edmundus.

Voornamen: Emond, Edmond.

ERMERS

Patroniem van Emme.Afgeleid van het Germaanse ermin = groot, geweldig, machtig,

allesomvattend. Heiligennaam: Emericus en latijn: Emerentius en Emerentiana.

Voornaam: Ermert en Emmert.

EVERS
Patroniem van de Germaanse naam Ever. Betekenis: sterk als een ever. De ever werd door de Germanen bewonderd om zijn kracht en moed. Heiligennaam: Everardus.

Voornaam: Evert.

FICK
Patroniem van het Germaanse Fik. Betreffende de herkomst zijn er meerdere mogelijkheden: = Afgeleid van het Oud-Noors fika = snellen = Afgeleid van het Middelnederlandse werkwoord ficken = slaan, beuken? = Als derde mogelijkheid blijft een verkorting van Victor 

 

 

1917: Huwelijk van weduwe Johanna Franken-van Kuppeveld met Piet van Kessel. De kinderen Franken zijn vlnr. Marinus - Harrie - kleine Teun - Anna en Nicolaas

FRANKEN
Patroniem van Frank / Frenk .          Germaanse naam: afkomstig van de volksnaam van de Franken. Deze naam wordt in verband gebracht met het angelsaksische franca of het oudnoorse  frakka = werpspies of frakkr =  moedig en vrij.Ook afgeleid van Francesco = Fransman. Heiligennaam: Franciscus. H. Franciscus werd circa 1182 geboren te Assisi.. Zijn echte naam is Giovanni, maar hij werd door zijn vader Franciscus genoemd na zijn reis door Frankrijk.

Voornamen: Frans, Frank.

FRENKEN
Patroniem. Dezelfde betekenis als Franken.
Voornaam: Frenk.

Gezin Antonius van Gaal en Hendrica Spanjers met de kinderen
Wim - Piet - Trina en Koos (had later de winkel De Spar)

VAN GAAL
Toponiem. Afkomstig van ‘Gaal’ in Schayk.

GAL
Patroniem van Gale.  Mogelijk een variant van Gailo met de betekenis ‘dartel, overmoedig,  vrolijk, vol levenskracht. Het kan ook een persoonsaanduiding zijn: er zit ‘gal’ in; iemand die

zwartgallig is of melancholisch.

GEERTS
Patroniem van Gerhard , Gerret, Gerrit. Een tweestammige Germaanse naam met de betekenis: sterk met de speer ofwel sterke speerstrijder; uit ger = speer en hard = sterk, stevig. Heiligennaam: Gerardus. Bekend is de H. Gerardus Majella circa 1755 geboren in Italie.
Voornamen: Gerrit en Gerard.

GELDEN
Patroniem van Geld. Deze benaming komt voor in het oudhoogduitse: gelt en het middelnederlandse ghelt. De betekenis is: betaling, vergelding, offer, waarde.

VAN GEMERT
Toponiem. Afkomstig van de plaats Gemert.

VAN GENT
Toponiem. Waarschijnlijk afkomstig van de plaats Gent.

Godefridus. Voornaam: Geurt.

 

Gezin Gerrits in 1959 op weg naar de kermis: vlnr. Mientje - Jeanne - Vader Jo - Herman - Moeder Anna - Theo en Erick. Er achter loopt Marie Verstegen.

GERRITS
Patroniem van Gerhard, Gerrit, Gerrit. Zie Geerts.

VAN GERWEN
Toponiem. Afkomstig van de plaats Gerwen.

GEURTS
Patroniem van Godfried. Een twestammige Germaanse naam met ongeveer de betekenis: ‘de onder de bescherming van God levende’; God = God; fried = vrede, bescherming. Heiligennaam:

GEVERS          
Patroniem. Er zijn twee mogelijkheden: afgeleid van Gebhard of van Gevert. Gebhard is een tweestammige Germaanse naam met de betekenis ‘sterk in  het geven’; uit geb = samenhangend met geven en hard = sterk, stevig. Gevert is een vorm van Godfried. Zie Geurts  

 

Familie Giesbers
Boven: Ger-Piet(+)-Toon-Cis-Tien-Jo(+) en Tonnie
Onder: Hendrik Cornelissen-Vader Grad-Moeder Marie en Gien 

GIESBERS
Patroniem van Gijsbert. Een tweestammige Germaanse naam, waarvan het eerste lid verband houdt met het middelnederlandse ghisel = gijzelaar, jongeman van edele afkomst en het tweede lid –bert = schitterend glanzend. Betekenis: afkomstig van een voornaam geslacht; kind van voorname ouders; van edele afkomst. Heiligennaam: Gijsbertus.

Voornamen: Gijs, Gijsbert.

DE GOYER
Patroniem van Goddard. Een tweestammige Germaanse naam met ongeveer de betekenis ‘sterk als een god; uit god = god en hard = sterk, stevig.                               

GRAAT
Patroniem van Grate. Een eenstammige verkorting van een Germaanse naam met grad = begerig. Graat kan echter ook afgeleid zijn van Godefridus. Zie Geurts.

Voornamen: Grad en Gradus.

GREMMEN
Patroniem – karaktereigenschap.Een eenstammige verkorting van Germaanse grimnaam = masker, helm.

DE GROOT
Persoonsaanduiding of toponiem. Deze naam kan duiden op een persoon die erg groot is. Het kan evenwel ook betrekking hebben op een groot stuk grond.                              

GRUNDER
Afgeleid van grund = grond?? Naam uit Gelderland.

VAN HAANDEL
Toponiem. Waarschijnlijk afkomstig van de plaats Handel.

HABRAKEN
Toponiem. Afgeleid van de plaats Habraken of Hobbraken in Olen.

VAN DE HAGEN
Toponiem. Mogelijk afkomstig van ‘Den Haag’ in  Schaijk of buurtschap de Overhage in Cuijk.

HAGENAARS
Toponiem. Afkomstig uit Den Haag = ’s-Gravenhage?

VAN HAL
Toponiem. Hal is een gehucht van de vroegere gemeente Escharen. Hooghal ligt tussen de Schaapsdijk en de Zandvoort. Daar stroomt ook de Halsebeek. Deze buurtschap ligt dus in het huidige Langenboom. Vroeger waren er meerdere grote Domeinboerderijen, o.a. genaamd Eerste halve hof op Hal en Tweede halve hof op Hal.     Op Hal stond de eerste school van Langenboom, eerst aan de Liefkenshoeksestraat, later aan de Eikenlaan 9-11-11a.

VAN DE HAM
Toponiem. Het toponiem Ham komt voor in Wanroy; in Grave is de Hamstraat.

VAN HAREN
Toponiem. Afkomstig van de plaats Haren. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden. Veel personen met deze naam komen uit Haren bij Ravenstein.

van de HARK
Toponiem. Verbastering van Van de Herk. Toponiem van St. Lambrechts-Herk en Herk-de-Stad. De Herk is een bijrivier van de Demer. (België)

HARTJES
Patroniem van Hartje. Een eenstammige verkorting van Germaanse hard-naam = sterk, stevig

 

Zusjes Hartjes (Dempseystraat): Dina (Bouwen) - Dora - Marietje (Kempers-Canada) - Grada (Verbruggen) - Tonia (v.d. Valk-Canada) - Nel en Anna (v.d. Hoogen)

Familie Hendriks - Hogesteenweg
Boven: Bert-Marietje-Jan-Wiel-Jo-Henk-Gerda-Fien en Frans
Onder: Walter-Toos-Vader Jo-Tinie-moeder Hanneke en Annie

Gezin Hent en Mien Hendriks in 1956: Prinsenweg

Boven: Henk - Jan - Johanna - Marietje en Riek
Midden: Piet - vader Hent - Regina - Wilhelmien - Trees - moeder Mien en Antoon
Onder: Christ en Wim

HENDRIKS
Patroniem van Hendrik. Een tweestammige Germaanse naam die veel voorkomt, maar lastig te verklaren is. Mogelijk uit heim = erf, woonplaats en rik = machtig, aanzienlijk. Betekenis: meester des huizes. Heiligennaam: Hendricus.
Voornamen: Hendrik en Harry, vrouwelijk Drika en Harske.

VAN DE HEI
VAN DE HEIDEN
Toponiem. Mogelijkheden zijn: afkomstig van de Lageheide in Escharenof de Molenheide in Mill.

HENST
Mogelijk is dit een patroniem, afgeleid van Hendrik. Zie Hendriks.

HERMANS

HERMENS
Patroniem van Herm. Een tweestammige Germaanse naam met de betekenis ‘man, held van het leger’; uit her = heer, leger en man = man, held. Heiligennaam: Hermanus. 
Voornamen: Hermen, Herman, Manus.

HESEN
Patroniem van Hase – Hesse. Een sterk verkorte vleivorm van Germaanse naam har – her = heer, leger. Het is ook mogelijk dat de naam is afgeleid van de volksnaam der Hessen. Heiligennaam: Hesigius

VAN DE HEUVEL
Toponiem. Afkomstig van ‘de heuvel’. Deze naam komt in zeer veel plaatsen voor.

VAN DE HEYDEN

VAN DER HEIJDEN
Toponiem. Dezelfde betekenis als Van der Heiden.

HEIJNEN
Patroniem van Hendriks. Zie Hendriks.                             

HOEIJMAKERS
Beroepennaam: hoedemaker.

 

Gezin Hofmans: 25 jaar getrouwd in 1951:
Boven: Jo-Miet-Wim-Piet-Toon-Gerrit-Harry-Stiena en Cor.
Onder: Vader Jan –Resie en moeder Cato

HOFMANS
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: Patroniem, toponiem / boerderijnaam. = Patroniem van Hove, afgeleid van oudhoogduitse hof = tuin, omheinde ruimte, hof van een vorst. = Toponiem / boerderijnaam: wonend op de hof  of afkomstig van de hof = boerderij.

HOGENBOSCH
Toponiem. Wonend bij het hooggelegen bos.

HOL
Toponiem / persoonaanduiding? Wonend in een hol?

HOLLEMAN
Deze naam is afgeleid van het patroniem van Holle. Een vleivorm van een eenstammige verkorte Germaanse naam met hold =trouw.

HOLTSLAG
Beroepennaam? Timmerman? Holt = hout; slag = slaan.

Cornelis v.d. Hoogen

18 mei 1971 - 7 sept. 1917

kastelein Oud-Hoekje en ´t Hoekje

Johanna v.d. Hoogen-Voermans
13 nov. 1869 - 12 aug. 1941

kasteleinsvrouw uit Groesbeek

 VAN DE HOOGEN
Toponiem. Het toponiem ‘de Hoogen’ ligt in Reek.

VAN DE HOOVEN
Toponiem. Waarschijnlijk afkomstig van een plaats waar meerdere ‘hoven’ = boerderijen bij elkaar stonden. Ook ‘de Heuf’ in Langenboom heeft deze betekenis.

HOPMANS
Patroniem of beroepennaam: Patroniem van Hoppe, Hubbe. Een tweestammige verkorting, resp. vleivorm van Germaanse hug-naam = geest, verstand. Beroepennaam; hiervoor zijn er twee mogelijkheden: = hoofdman van een groep soldaten of = iemand die bij de bewerking van hop is betrok­ken. 

Gezin Van der Horst - Janssen:  
Boven:  Jo - Harrie - Theo en Piet
Onder: Lina - vader Mathijs - moeder Catharina en Martha
 

VAN DE HORST
Toponiem. Een horst is een streek van hoge grond. Dit toponiem komt op meerdere                 plaatsen voor.

VAN HOUDT

VAN HOUT
Toponiem. Dit kan de plaatsnaam Hout zijn, b.v. Mierlohout. Kan ook afgeleid zijn van bos.

HUIBERS
Patroniem. Germaanse naam. Betekenis: stralend van geest, stralende geest. Heiligennaam: Hubertus. De H. Hubertus was circa 727 bisschop van Maastricht. Hij is de schutspatroon van de jagers en beschermer tegen hondsdolheid. Hij werd  begraven te St.Hubert in de Ardennen.

Voornamen: Huibert en Hubert.

Toon van Huisseling en Nellie de Bie in hun Végé-winkel

VAN HUISSELING
Toponiem. Afkomstig van de plaats Huisseling.

HUVENAARS
Toponiem. Huvenaars – den Hoevenaar: afkomstig van de hoeven of een hoeve.

Mogelijkheden zijn: afkomstig van

  • de Hoeven in Mill,   de Hoeven in Wanroy,  de Hoef in St. Hubert, de Hoef in Haps
  • Hoeven in Uden

HUIJSMAN
Er zijn twee mogelijkheden: patroniem of beroepennaam. = Patroniem van huso / huis. Een eenstammige verkorte Germaanse naam: hetzelfde woord als het Nederlandse huis. = Beroepennaam: afgeleid van huusman, hetgeen is afgeleid van landman, akkerman,  landbouwer.