Wie kent er jongens, die hier in 1953 in het veld liggen, waarschijnlijk op de hei bij vliegveld Terlet, rondom kapelaan Van den Idsert? Het zijn de jongens die behoorden bij de "Mariamerels" tijdens een uitstapje. Te zien zijn o.a. Herman en Wim vd Linden, Tiny en Gerrit vd Ven. Rechts Henk vd Hoogen. Links Koos Vollenberg. Rechts in het midden in witte blouse Sjef Verstegen. Ook zijn te zien Henk Wijdeven en Jo Brans. Wie zijn de overigen? 
Van Jan van der Linden (Maurik) uit Uden kregen we de navolgende aanvulling:

- Midden vooraan min of meer liggend is Toon(tje) Jordens herkenbaar.

- Rechts naast Toontje J. : Wim van der Linden; daar rechtsachter (met wit schadevlekje op neus) broer Antoon; daar weer rechtsachter broer Herman (ook broers van mij)

- Zittend vóór pater Van den Idsert: Leo van der Burgt; links van V.d.Idsert achter witte schadevlek: Leo’s broer Jan van der Burgt.
- Het jongetje rechts schuin achter de pater dat naar rechts kijkt en de handen bij het gezicht heeft is Wim v.d. Burgt

 (Bedankt Jan)
Heeft iemand nog meer aanvullingen, mail dan naar teun.ermers@mail.com 

 

De Mariamerels luisterden in 1957 in de kerk in Grave het kerkelijk huwelijk op van "meister" Martien Arts en Annie Bisseling.

We zien v.l.n.r. dirigent Van den Idsert en dan met baretten op: Jo Brans ( met boek) - Jan Wijdeven - Harrie van Lith - Leo Peters - Tinie Brans - Louis Delpeut en Chris Brans.

 

De Mariamerels gaven een uitvoering in zaal Bens met o.a. Piet Brans en vooraan Van Dijk (krullenbol)

Onder toeziend oog van meister Janssen dirigeert kapelaan Van den Idsert de Mariamerels Jan Verstegen - Harry van Lith - Tiny Brans - Chris Brans -Leo Peters -
Jo Brans en Louis Delpeut.

Mariamerels 1958 bij de Thomasburcht

Boven:  Tonnie Arts - Jo Brans - Sjaak van Hout - Antoon vd Linden - Piet Giesbers - Kap. v.d. Idsert - Jo Peters - Chris Brans - Wim Arts - Harrie van Lith - Jan Verstegen - Henk v.d. Wijst -
Jo van Dijk en Piet v.d. Wijst

Midden: Truus Jordens en Fien Cuppen (leiding)

Onder: Tiny de Klijn - Leo Peters - Piet Willems - Jan Wijdeven - Wim van Lith - Bertie Albers -
Louis Delpeut - Tiny Brans - Jo Giesbers - Theo Emons - Henk de Klein en Peter Wolters