In 1939 werd Langenoom overspoeld door honderden militairen, die hier aan de slag gingen bij het inrichten van een verdedigingslinie langs het Defensiekanaal.

Bij de inval op 10 mei 1940 werd er stevig gevochten en vele huizen werden verwoest.

Op 17 september 1944 werd Langenboom bevrijd en spoedig werden er vele Engelse en later Canadese militairen ingekwartierd.

Generaal Dempsey had in het park bij het klooster zijn hoofdkwartier en kreeg bezoek van de Britse koning George VI.

Op de heide tussen Mill en Langenboom werd met grote spoed een Engels vliegveld ingericht B89.

In de hoofdstukken: Mobilisatie - Langenboom tijdens de 2e W.O. - Hoofdkwartier en Vliegveld wordt hier nader uitleg over gegeven.