1938: De Jongens- en de Meisjesschool gaan gezamenlijk op schoolreis naar Burgers' Dierenpark in Arnhem

Boven onderwijzend personeel: Verlinden - Andriesma - W. Kersten - Bernard Arts - Pastoor Reijs - Jeanne Thijssen - Paula Thijssen en Juffr. Jeysman
Rij voor het personeel: Koos Spierings - Marietje Rutten - Albert Roefs - Theo Maassen - Anna Verstraten - Wim Lamers - Albert geurts - Harrie Reinen - Martien van Duijnhoven - Juffr. Annie van Kuppevelt
3e rij: Kee van Kuppeveld - Annie Gelden - Jeanne Couwenberg - Minieke Emons -Pieta Rutten - Toos Bastiaans - Marietje Straatman - Marietje Schaap - Gien Meggelaars - Marietje vd Weem - Mien Kersten - Theo Claassen - Frans Nuijen - en Sjan Bens (Wim dt)
Zittend: Tonia vd Linden - Martien Martens - Gerrit Reinen - Johan Koenen - Bert van Ras - Cora van Hout - Truus Bastiaans - Theo vd Berg - Theo Verstraten - harrie van Hout - Kea Claassen - Ciska Gerritsma en Piet hendriks (Piet zn)
Onder: Sjef Arts - Herman van Bakel - Tien Arts (Jan zn) - Toon Hofmans - Harrie Nuijen - Tien Lamers - Piet Hofmans - Harrie Christiaans - Piet van Os - Sjef Nuijen - Piet Emons en Wim van Os

 

Groep jongens 1947
Boven vlnr.: Cor v.d. Horst (Jan zn) - Wiel Bens - Gerrit van Bommel (Toon zn) - Tien v.d. Horst (Jan zn) - Sjef Braks - Tien v.d. Horst (Toon zn) - Tien Verstegen - Herman van Leuken - Sjef v.d. Linden
en Piet Brans

Beneden: Wimke van Hout - Toon v.d. Ven - Gerard Braks (Dominicaan) - Frenk van Hout - Meester Janssen - Koos van Hout - Jo van Diepenbeek - Adriaan van Hout  en Leo v.d. Linden

1956: Annie Bisseling - Martien Arts - Annie van Kuppevelt en pastoor De Boer

Klas 6 in 1958

Achterste rij: Cris Brans – Piet de Klein – Piet vd Ven – Piet vd Wijst – Jo vd Elzen – Hennie van Bommel – Henk vd Hoogen – Theo Vervoort – Louis Delpeut – Tiny de Klein en Jan Franken

Onderste rij: Tiny van Dijk van Peelweg – Marius Holleman – Jan Jans – Jan vd Wijst – Leo Sommers – Wim Franken – Theo vd Horst en Jan vd Linden

 

Groep 7-8 op 4 jan. 1958

Boven: Koos Verstegen (Jo zn) - Antoon Bens (Wim zn) - Frans Hendriks (Jo zn) - Rini Bastiaans - Leo Brans - Tiny Brans - Cor Bastiaans                            

Onder: Bart Ranken - Tiny Janssen - Marius Hendriks (Frans zn) - Herman v.d. Cruysen

 

Hoogste groep in 1957

 Boven: Tiny Brans - Antoon Bens - Leo Brans - Frans Hendriks
Onder: Herman v.d. Cruysen - Tiny Janssen - Bart Ranken - Koos Verstegen

                                                                                            

Groep 6-7-en 8 op schoolreis naar Scheveningen op 23 juni 1958

Boven: op volgorde foto: Herman vd Cruijsen - Frans Hendriks - Tiny Brans - Jan vd Wijst - Tonnie Bens - Jo vd Elzen - Harrie vd Linden - Leo Brans - Bart Ranken - Chris Brans - Leo van Dijk - Tiny Janssen - Martien de Klein - Jan Franken - Tiny van Dijk - Wim Franken - Marius Hendriks - Theo Vervoort - Koos Verstegen - Rini Bastiaans - Louis Delpeut - Ad Bastiaans - Hennie van Bommel - Arie Verstegen - Theo vd Horst en Piet de Klein

Onder: Piet vd Wijst - Jan vd Linden - Piet vd Ven - Jan Jans - Henk vd Hoogen - Leo Sommers en Marius Holleman

 

Het personeel in 1958 
Boven: meesters Janssen en Jan Lange
Zittend: Wim Kersten - Martien Arts en Pierre Andriesma

6e klas in 1958
Boven: Marius Holleman en Harrie vd Linden (Koos zn)
Midden: Piet vd Ven - Piet vd Wijst (Koos zn) - Jan vd Wijst (Harrie zn) - Jan Jans - Wim Franken (Toon zn) en Tiny de Klein (Christ zn)
Onder: Arie Verstegen - Tiny van Dijk - Henk vd Hoogen en Ad Bastiaans

 

6e klas 1958: Boven: Jan v.d. Linden (Guus zn) - Louis Delpeut - Theo v.d. Horst 
Midden: Jo v.d. Elzen - Leo van Dijk - Chris Brans - Leo Sommers en Meister Martien Arts

Beneden: Theo Vervoort - Jan Franken en Piet de Klein

1959: Zilveren jubileum van de Jongensschool: Wim Kersten - Annie Braks - Martien Arts - meister Jansen en Tien v.d. Horst

Gezamenlijke schoolreis 6e klas jongens- en meisjes op 29 juni 1960 naar Schiphol

Onder: José van Bommel - Truus Strik - Francien van Boekel - Tina de Klein - Bets Roefs - Ans Verhoeven - Nellie van Krijl - Nellie van Kuppeveld - Mientje Janssen - Betsie Beekmans - Wim Tielemans - Koos Verstegen - Toon Meulepas - Henk v.d. Broek - Henk v.d. Burgt - Martien Rongen - Tiny v.d. Lockant - Cor Rongen – Wim Wijdeven - Tiny Franken en Jan Wolters

Midden: Juffr. Annie v. Kuppevelt - Juffr. Annie Braks - Juffr. Lamers – Juffr. Jordens -  Juffr. Peters - Corrie Ballast - Kapelaan Jan Boers – Mia van Boekel - Zuster Theresia -  Lina de Klein - Rietje Rovers - Hermien Delpeut - Jina Hendriks - Betsie v.d. Lockand -  Fientje Verstegen - Willy Siroen - Wim Jans - Past. Hoenselaars - Christ de Klein - Jo Willems - Meester Wim Kersten - Jan Wijdeven - Meester Bernard Arts - Jan Verstegen - Jo van Dijk - Meester Janssen - Martien van Vonderen - Tiny Brans - Willy Peters -  Henk de Klein - Jo Strik - Meester Martien Arts - Jo v.d. Elzen en Piet van Bommel
Op trap omhoog: Ria v.d. Linden - Sjan de Klein - Tiny van Lith - Kees v.d Wijst - Irene Albers - Beatrix Albers - Toos Janssen - Miep van Diepenbeek - Sjan Peters en Wilma Janssen 

6e Klas in 1961
Staande: Gerrit Janssen - Wim van Lith - Hennie Willems - Tonnie Ranken - Wim Buts - Pieter Delpeut- Tonny Willems - Tiny Willems - Piet Willems - Peter van Melis - Gerard Huvenaars - Theo Emons - Marius van Boekel - Peter Wolters en Harrie vd Linden
Zittend: vlnr: Tiny de Klein - Jan Willems - Wim Verbruggen - Theo Lamers - Rinie Lamers - Cor Emons- Tonny Ranken - Herman de Klein (Mart. zn) - Herman de Klein (Jan zn) - Pierre Schreurs - Frans Hendriks - Tiny van Boekel - Pietje Peters en bij raam meister Martien Arts 

1e klas bij juffr. Annie Braks begin jaren '60

Voor de juffr. Gerard Berends, verder nog Tonnie van Kuppeveld, Tiny v.d. Wijst en Jos v.d. Wijst. Vooraan met gestreept truitje is Nico Willems. Wie kent de anderen?

Sneeuwballen gooien op het pad naar het voetbalveld in de winter 1961-1962

Boven: Herman Sommers -Gerrit de Klein (Piet zn) - Toon de Klein (Piet zn boswachter) en Karel Holleman
Beneden: Walter Hendriks - Piet van Kuppeveld - Henk de Veer - Koos van Lith - Tonnie Albers en Cor van Boxtel

Een ander groepje op hetzelfde pad naar het voetbalveld:

Boven: Jan Arts (Wim zn) - Tonny Hendriks (Wim zn) - Tiny vd Linden (Koos zn) -Wim Wijdeven (Harrie zn) en Tonnie Meulepas
Onder: Koos van Lith (Martien zn) - Peter Hendriks (Walter zn) - Theo Cuppen en Toon van Bommel

5e klas van meester Janssen in ….
Onder: Bennie Huvenaars - Henk v.d. Heijden - Nadje Albers - Marius Wijdeven - Eduard Christiaans - Tonny Hendriks (Piet zn) - Piet Rongen en …..
Boven: Cor de Man - Henk Jan van Huisseling - Martien Bongers - Henk Willems - …. - …. - Peter Hendriks - Tonny van Beusekom. Wie kent de ontbrekenden?

Team Jongensschool in 1963: Martien Arts (hoofd der school) - Jan Willems - Lenie Verhallen - Annie van de Laar en Leo van der Burgt

 

1964: Een groep jongens voor de fietsenzaak van Janus van Bommel:
Boven: Jo van Boekel (Harrie zn) - Henk Jilessen - Willibrord de Veer - Peter Willems (Piet zn) - Willy Willems (Jan zn) - Jan van Melis en Gerrit Tielemans

Onder: André de Klein - Harrie Arts - Peter van Boekel (Piet zn) - Peter Kuppen (Jan zn) - Gerrit Buts - Tiny Dortmans en Henk Nuijen

 

In 1982 was Martien Arts 25 jaar hoofd der school in Langenboom. Op de jubileumviering kwamen de klassen, waarmee hij in 1957 begon. Hier groep 6:
Boven: Louis Delpeut - Jan Franken - Piet vd Wijst en Piet vd Ven
Midden: Theo vd Horst - Theo Vervoort - Ad Bastiaans - Leo Sommers - Henk vd Hoogen - Jan vd Linden - Hennie van Bommel - Leo van Dijk - Jan vd Wijst - Chris Brans - Jo vd Elzen en Arie Verstegen
Onder:Harrie vd Linden - Tiny van Dijk - Piet de Klein - Marius Holleman - Jan Jans en Wim Franken.

 

34 jaar later: Reünie 6e klas van 1957-1958 op 8 okt. 2016.
Boven: Piet v.d. Ven - Louis Delpeut - Harrie v.d. Linden - Hennie van Bommel - Wim Franken -
Tiny van Dijk - Jan Franken  en Mari Holleman

Beneden: Jan v.d. Linden . Leo Sommers - Piet de Klein - Theo v.d. Horst - Jan Jans - Leo van Dijk - Jan v.d. Wijst - Arie Verstegen - Ad Bastiaans - Jo v.d. Elzen en Theo Vervoort.
(klik op de foto voor vergroting)

In 1982 was Martien Arts 25 jaar hoofd der school in Langenboom. Op de jubileumviering kwamen de klassen, waarmee hij in 1957 begon. Hier groep 7 en 8:

Boven: Rini Bastiaans - Frans Hendriks - Cor Bastiaans - Tiny Brans en Marius Hendriks
Onder: Tiny Janssen - Koos Verstegen - Herman vd Cruijsen - Tonnie Bens en Bart Ranken.