Motorclub De Stormvogels

Sinds 1995 bezit Langenboom een motorclub met de welluidende naam ZOEF. Langzamerhand is deze vereniging uitgegroeid tot een heuse regioclub, dankzij de vele activiteiten en gezellige sfeer.

Na de 2e WO waren er in Langenboom nog niet zoveel autobezitters. Wel werd er door een behoorlijk aantal mensen een motor aangeschaft. Niet alleen voor het plezier, maar vooral voor het dagelijkse vervoer. Een auto was duur, een motor nog prima te doen. Zo hadden o.a. ook de wijkverpleegsters zr. Hoenselaars en zr. Van Groningen een motor.

In de Graafsche courant van vrijdag 29 februari 1952 lezen we:
Motorclub opgericht
In het Bondsgebouw kwamen een 30-tal motorrijders bijeen om te komen tot de oprichting van een motorclub. Uit de 19 leden die zich meteen opgaven werd een bestuur gekozen uit de volgende personen: Voorzitter Frans Kuijpers, secr. Coos van Gaal, King Georgestraat, bestuursleden: Arnold Toenders, Jo Buts en Lambertus Gerrits.

Natuurlijk moest er ook een naam komen, het werd: Motorclub “De Stormvogels”

Henk Verstegen probeert de bierflesjes te ontwijken bij de behendigheidswedstrijden. Zijn vader Jan kijkt goedkeurend toe, terwijl Nol Toenders op zijn stoeltje als jurylid optreedt.

Het bestuur ging meteen aan de slag. Op zondag 16 maart was de eerste activiteit.

Knobbelrit met als uitslag:
1e prijs: Jan Roefs            2e prijs: Frans Kuijpers   3e prijs: Coos van Gaal
4e prijs: Cis Emons           5e prijs: Martien Martens

Op 16 mei 1952 waren de motorrijders alweer volop aan het speuren. We lezen:

Geslaagde Oriënteringswedstrijd
Door onze motorclub werd een goed georganiseerde oriënteringstocht gehouden. De uitslag was als volgt. 1. Gerrit Verstegen 2. Jo Buts 3. Harrie Martens 4. Jo van Rooij 5. Wim Emons 6. Frans Kuijpers 7. Cis Emons 8. Pater van den Idsert.

Na een lange koude tijd, begon het in de lente weer te kriebelen. Alle nippels werden gesmeerd, de banden kregen de juiste spanning, het chroom werd gepoetst. De wijde lanen lonkten weer om met wapperende manen tochten te maken. Een helm was nog niet verplicht.

Natuurlijk moest er ook weer op de motor gepuzzeld worden.

Op zondag 16 maart 1953 had men samen met motorclub ZMC uit Zeeland wederom een oriënteringstocht uitgezet over een afstand van 70 km. Vanuit de gehele regio kon men deelnemen.
Langenboomse prijswinnaars waren: Wim Emons – Jan Roefs - Coos van Gaal en Tien van Duijnhoven.

Inzegening van motorvoertuigen door Pastoor De Boer en kapelaan Van den Idsert.
In de rij staan Bep Gerrits – Jan Roefs en Wim van Schayik
.

Inzegening auto’s en motoren
Op 2e Pinksterdag 1953 werden op het pleintje vóór de kerk door pastoor De Boer en kapelaan Van den Idsert niet minder dan 80 voertuigen ingezegend nl. 39 motoren, 17 auto’s en 24 bromfietsen.

Diezelfde 2e Pinksterdag werden door De Stormvogels op het terrein achter café Jo Bens grote motorwedstrijden gehouden. Om goed half drie had de officiële opening plaats door pastoor De Boer, die de honderden toeschouwers van harte welkom heette. Door een 20-tal deelnemers werd gestart met allerlei behendigheidswedstrijden. De uitslag was als volgt:
1. Wim van Schayik 2. Henk Verstegen 3. Cis Emons 4. Jan Roefs 5. Tien van Duijnhoven 6. Bert Gerrits 7. Jan Verstegen
Ook was er een snelheidsrace met 125 cc motoren met 3 ronden rond het veld. Ook hierbij was Wim van Schayik de snelste vóór Jo Buts.

Helaas horen we hierna niets meer over deze motorclub.

Jan Roefs haalt capriolen uit tijdens de behendigheidswedstrijd van de Stormvogels.