Oud ijzer, nieuwe beelden

In 1952 werd er volop feest gevierd in Langenboom. Het was 100 jaar geleden, dat de Paters Dominicanen vanuit Nijmegen hier kwamen. Dat jubileum moest natuurlijk extra aandacht krijgen met een cadeau van de bevolking. Hiervoor werd geld ingezameld om een heus orgel in de kerk te krijgen. Tot dan toe stond er een klein orgel boven op het koor. Omdat een nieuw orgel natuurlijk heel duur was, werd er her en der rondgekeken. Zo werd in Heijthuizen een gebruikt orgel op de kop getikt en gerestaureerd. Een grote vooruitgang.

Ook de afscheiding met gordijnen van de paters en broeders Dominicanen achter het altaar werd geopend.

Op zondag 29 juni werd het eeuwfeest plechtig door het hele dorp gevierd. De band tussen Langenboom en de Dominicanen was intens.

Nu was de kerk sinds de bouw in 1926 nauwelijks geschilderd. Vanaf die tijd waren er in de kerk prachtige gekleurde versieringen. De kerk was grijsgroen van kleur met groene pilaren. Om die te behouden bij een nieuwe schilderbeurt was te duur. Vandaar dat het geheel in december 1953 een licht beige kleur kreeg, en de versieringen verdwenen. Om dit te betalen werden renteloze voorschotten van fl. 10,= aan de inwoners verkocht. Iedere maand werden 10 nummers uitgeloot. Meestal hoefde men het geld niet terug en was dit een zeer gunstige wijze van financiering.

Eén grote uitdaging bleef nog over. In de voorgevel van de kerk waren sinds 1926 twee grote nissen, maar er stonden geen beelden. Daar wilde de RKJB wel haar medewerking aan geven om het benodigde geld bijeen te brengen. Zij startte de actie “Oud ijzer, nieuwe beelden”. In 1953 en 1954 werd er voldoende geld, zijnde fl. 4.000,= opgehaald om de kunstenaar Henk van den Idsert, een neef van kapelaan Van den Idsert aan het werk te zetten. Uit grote blokken Belgisch marmer, genaamd “Marbre-de Neuville” hakte hij een Mariabeeld met lelie en St. Jozef met kind. Samen de H. Familie. Het was zijn bedoeling om beelden te plaatsen die niet van de tijd waren, maar boven de tijd. Volgens de kroniekschrijver van de Dominicanen lijkt de uitvoering iet of wat Egyptisch, maar was het volgens hem zeer geslaagd. Zij werden in oktober 1954 in de nissen geplaatst.

In 1955 heeft diezelfde Henk van den Idsert uit beton een grote kopie gemaakt van het beeld van Maria van Langenboom. Dit beeld kreeg een prominente plek op D’n Tip, een kleine driehoek alwaar de Dempseystraat uitkwam op de Dorpsstraat/Dominicanenstraat. De gemeente stond dit stukje grond daarvoor af en verzorgde ook de beplanting daar om heen. Op de feestdag van Christus Koning 30 oktober 1955 werd het gewijd door pastoor J. de Boer. Later heeft het beeld andere plekken gehad en nu staat het in de Mariakapel bij het Hertenpark.