Kleuterschool 1949 - 1960

Langenboom had in de ’30 en ’40 jaren van de vorige eeuw heel wat grote gezinnen. Hoewel het aantal inwoners (toen 1400) veel kleiner was dan nu , waren er in 1943 maar liefst 300 kinderen beneden de 6 jaar. En een fröbel- of bewaarschool was er niet. Daar moest verandering in komen.
De Congregatie der Zusters van Barmhartigheid uit Vught sloot op 5 mei 1943 een contract met kastelein Jo Bens om de zaal te huren om daar in 2 klassen ong. 80 kinderen kleuterles te geven tegen een vergoeding van fl. 180,= per jaar. De gemeente betaalde 80 fröbeltafeltjes en stoeltjes (per set fl. 7,25) die bij Bens met een paardenwagen vanuit Wijchen werden afgeleverd.
Het jaar daarop verzamelde pastoor Reisch handtekeningen van ouders, die hun kinderen vanaf 3 jaar naar de bewaarschool wilden sturen, die gevestigd zou worden in het Bondsgebouw. Er kwamen 108 kleuteraanmeldingen, die op een lijst staan.
Wat de reden is geweest weten we (nog) niet, maar blijkbaar is door de oorlogomstandigheden, of omdat de zusters uit Vught niet gekomen zijn, deze bewaarschool bij Bens en in het Bondsgebouw niet doorgegaan.
Op 15 september 1948 onderneemt pastoor Bruens actie om te komen tot oprichting van een bewaarschool. In een brief aan de gemeente kondigt hij de komst aan van Zusters Dominicanessen. Zij zullen zich o.a. gaan belasten met het lesgeven aan kleuters. Omdat er nog geen gebouw voor de kleuters was, startte men begin 1949 in het Bondsgebouw. Meubilair voor 80 kinderen was er nog en daarom vroeg hij om een jaarlijkse bijdrage van fl. 15,= per leerling. De gemeenteraad stemde hiermee in en ook met een bijdage van 20% in de bouwkosten van een nieuwe houten kleuterschool. De totale kosten voor het gebouw en inrichting bedroegen 
fl. 29.557,=
Op zondag 28 augustus 1949 vond de plechtige inzegening plaats van de nieuwe groen geschilderde houten kleuterschool, die geplaatst was achter de Maria Meisjesschool en de naam kreeg Rosa-fröbelschool. Er kwamen 2 kleuterklassen in.  Menigeen zal zich deze kleutertijd nog herinneren met als leidsters: Zr. Norbertha, zr. Boneventura, zr. Paula ( in 1958 overleden) en zr. Cornelia. Er kwamen zoveel kleuters dat in jan. 1958 er een extra kleuterklas bij kwam, waarin juffr. José Boll uit Reek les kwam geven. (Haar ouders hadden een slagerswinkel in de garage van Dorpsstraat 5). Die extra ruimte kwam vrij, omdat de VGLO-school die verliet. Zij hadden vanaf 1949 die ruimte in gebruik voor naailessen. Ook in de Meisjesschool hadden ze een ruimte voor kooklessen. (Zie foto). Nu de meisjes van 12 tot 14 jaar die ruimte moesten verlaten, werden ze ondergebracht in de voorkamer bij café Jo Bens en later in de werkplaats bij Toon van der Horst. Zij keerden in 1959 terug in de nieuwe VGLO-school.

De schoolarts is helemaal niet tevreden met dit houten kleuteronderkomen en op 12 juni 1958 schrijft hij een brief aan de burgemeester, waarin hij het gebouw, de keet, zoals hij het noemt beschrijft: “De houten barak is ong. 20 bij 8 meter en bevat 3 lokalen, 2 toiletten, een kleine ruimte met 8 kindertoiletjes, door een schotje van elkaar gescheiden, een gootsteenwasbak met 5 kranen. Ze herbergt 120 kleuters, verdeeld over 3 lokalen. Langs deze lokalen loopt een kleine gang van 1,5m breed, voorzien van hoge kapstokken en slechts 3 kleine openslaande raampjes. Twee lokalen zijn 5,5 m in het vierkant en het derde lokaal is 6,5 bij 7,5m. Het geheel is in ong. 2,5 tot 3,5m hoog in het puntdak. De 2 kleinere lokalen bevatten 4 lage ramen en een klein gangraampje. Ze zijn daardoor veel te donker. De kunstverlichting bestaat slechts uit 2 lampen en is zeer onvoldoende. De verwarming van het gebouw bestaat uit kolenkachels in de lokalen. De vloeren bestaan in de hele barak uit gewone houten planken met overal brede naden. Het meubilair is nog van tijdens de oorlog. Er is een tekort voor 27 kleuters, die op gewone houten zitbanken zonder leuningen en zonder tafel hun schooltijd moeten doorbrengen. Op verschillende plaatsen is het dak lek. Samenvattend kan met gerust zeggen, dat het met deze school, gebouwd voor 50 kleuters en er nu 120 herbergt, medisch-hygienisch droevig gesteld is. Er moet een nieuwe kleuterschool komen, dit kan zo niet langer.  
Er werd nu actie ondernomen. Aan de overzijde, in de Paterstuin, alwaar eerst fruitbomen stonden, verscheen een nieuwe prachtige kleuterschool, de Maria-Kleuterhof, gebouwd door de firma Van Bommel & v.d. Horst. Op donderdag 8 september 1960 werd ze plechtig in gebruik genomen.

Bovenstaande foto uit 1960, genomen in de oude houten kleuterschool, ontvingen we van Toon van Gaal uit Uden. We zien op deze foto Toon ook, helaas alleen de achterzijde van hem, hij was net bezig met draaien en zit daarom half op zijn stoel. Bij zr. Cornelia (hoofd van de Rosa-kleuterschool) staat Henk Nuijen (Jagersweg). Aan het tafeltje ervoor zit links …., ernaast Henk Cuppen, dan een nog half zichtbare onbekende jongen met naast hem Eduard Verhoeven en aan het einde van die tafel Martien Huvenaars. Vooraan zit Henriette Wijdeven , de wijzende jongen is Thijs Willems en de spelende Cor van den Hoogen. Het meest rechtse meisje is Riek, de dochter van Christ de Klein. Wie weet er nog meer namen?

Bovenstaande foto kregen we van Cor van den Hoogen. Die foto overlapt een gedeelte van de eerste foto, maar we zien nu naast Cor van den Hoogen ook Ria Hendriks (Dochter van Koos Hendriks) en Harrie Arts (Piet zn) zitten. Wie kent er anderen?

De 3e foto mochten we ontvangen van Herman van Gaal. Herman is een jaar jonger dan broer Toon, vandaar allemaal andere kindjes. De leidster is waarschijnlijk zr. Boneventura. De kleuters herinneren zich haar als groot. We zien links Corrie Theunissen, ernaast ……, vervolgens Tonnie van Kuppeveld, dan Herman van Gaal die omkijkt en er voor Jan Delpeut. Wie zijn de anderen?

 

Bovenstaande kleuterschool  werd in 1960 gebouwd in de tuin van de Paters Dominicanen en heeft dienst gedaan tot 1988. In 1985 ging ze onderdeel uitmaken van bs. 't Stekske. Na 3 jaar verhuisden alle kleuters naar die school aan de overkant. 

Kleutergroep 1970: Wie weet hun namen?

Kleutergroep 1975: Wie kent hun namen met leidster Tonnie Claassens