LANGENBOOMSE ACHTERNAMEN:  R t/m Z

Patroniemen: achternamen die zijn afgeleid van een voornaam.
Toponiemen: Namen met betrekking tot de leefruimte van de mens. Hiertoe behoren de namen van huizen, woonkernen, landerijen, wateren, gebieden, eilanden, enz.
 

van Raay

Raaymakers             

Radt
Beroep: radmaker. Alle 3 namen hebben dezelfde betekenis.

Boven: Nol van Ras-Bert Couwenberg
Onder: Harrie Bongers-Theo vd Berg-Jan van Kuppeveld-Albert Bens
 

van Ras
Patroniem. Afgeleid van de Germaanse naam Razo.

Regter
Beroep. Verwijzend naar: rechter, schout of ambtman.

van Reijmersdal
Toponiem. In België ligt de plaats Reijmersdaal.

 

Ties Reinen in 1948 met stier

Gezin Reinen: (Thomasweg 1)
Vader Gerrit - Mart - Helma - Elly -Ruud - moeder Mien en Ine

Reinen           

Reijnders
Patroniem afgeleid van het Germaanse. Betekenis: raad heer. Heiligennaam: Reinerus.
Voornamen: Rein en Reindert.

Robbrecht
Patroniem. Germaanse naam. Betekenis: roem of schitterend.

Roeffen

Roefs
Patroniem afgeleid van het germaanse. Betekent roemruchtige wolf. Heiligennaam: Roeffinus. 
Voornamen: Rudolph en Roelof.

Roevers
Patroniem. Zie Rovers.

Rongen
Beroep: wagenmaker.

van Rooij
Toponiem. Mogelijk van Sint Oedenrode.

Rossen
Patroniem. Vleivorm van de Germaanse naam Rozo.           

Rovers
Patroniem afgeleid van het Germaanse rover. Betekenis: roem + heer leger. Roverius is verlatijnsing van de oude Hollandse naam Rover. Voornaam: Seger. Roevers komt ook van Roverius. De e in de naam is de verlenging van de o.

Royendijk
Toponiem. De Royendijk ligt in Mill.

Ruhl
Patroniem. Afgeleid van Rudolf. Zie Roeffen en Roefs.

Rutten
Patroniem afgeleid van het Germaanse. Betekenis: beroemde speervechter. Heiligennaam: Rutgerus. Voornamen: Rut en Rutger.

Rijkers
Patroniem afgeleid van het Germaans. Betekenis: wachter, hoeder + aanzienlijk, machtig. Heiligennaam: Richardus. Voornamen: Richard en Rijck.

25 jaar getrouwd: Lambèr van Sambeek en Greet Weijens
Boven: Tiny van Diepenveek - Clara - Erna en Marius Verberk

van Sambeek
Toponiem.

Familie Schaap: wonende aan de Lagehei:
Boven: Gina-Cato-Marietje-Anna-Toon-Martha-Tien-Jans-Riek
Beneden: Hannes Schaap en Hanneke Koenen
 

Schaap
Dierennaam. Mogelijk hadden de voorouders veel schapen.

Schamp
In Weurt is land dat genoemd wordt de voorste en de achterste Schampert, mogelijk komt de naam hier vandaan. In Wychen en omstreken komt de naam veel voor.

van de Schans
Toponiem. Mogelijkheden zijn: afkomstig van de Schans in Gassel of Schans in Zelem-Limburg. 

Gezin Van Schayik: Vader Wim-Frans-Miranda-Hugo en moeder Joke

van Schayik
Toponiem.

Scheers
Beroep: afgeleid van scharenslijper. Kan ook zijn van barbier of lakenscheerder

Schel
Persoonsaanduiding. Afgeleid van schel: luidruchtig, opvliegend.

van Schipstal
Toponiem. In Bakel ligt de Schipstal.

Schreurs
Limburgse naam. Waarschijnlijk betekent dit: kleermaker.

Maria van Grinsven en Piet Schreurs 65 jaar getrouwd

 

Gezin Selten-Verstegen van de Broekstraat
Boven: Jo-Mineke-Nelly-Dina en Koos
Onder: vader Johannes en moeder Catharina

Selten
Patroniem. Latijnse naam. Mogelijk afgeleid van Marcellus. Vleinaam – vleivorm van Marcus. Romeinse naam afgeleid van Mars = oorlogsgod. Voornaam: Selt.

Siroen
Limburgse naam? Circa 1640 kwam deze naam voor in Horst als Seroyen.

Familie Siroen: Grad-Harrie-Wim-vader Toon-moeder Mieke-Cato-Cee

Slootmans
Toponiem. Waarschijnlijk iemand die dichtbij een sloot woonde.

Smits
Beroep: smid

Gezin Sommers, wonende in de Maurik
Boven: Herman - Toos - Gien - Henk - Doortje en Leo
Beneden: Tiny - vader Toon - Koos - moeder - Diny

Sommers 
Kan afgeleid zijn van zomer; kan ook afgeleid zijn van het beroep kuiper: zomen is het voorzien van hoepels om een kuip.

Huwelijk van Bert Snoeks (29 jaar en komende uit de Langstraat) met Maria den Otter (25 jaar) in Schijndel op 14 april 1926
Links bovenaan: Kès v.d. Ven en Kaat Snoeks. 2e rij staand links: Marinus van Hout en Kee Snoeks. In het midden het bruidspaar. Zittend: Ardina Cornelissen-Bongers en Willem Cornelissen (Trent in Zeeland) - Moeder Petronella Den Otter-Zwanenberg - Moeder Johanna  Snoeks v.d. Ven uit Nistelrode - Matthijs Reinen en Mieke Snoeks (Hogesteenweg)

Spanjers
Persoonsaanduiding. Afgeleid van Spanjaard, iemand die afkomstig is uit Spanje of iemand die te maken had met Spanjaarden.

Straatman
Toponiem. Iemand die ‘aan de straat’ woonde. Een straat was een verharde weg. Waarschijnlijk dus een doorgaande weg. Andere wegen waren meestal onverhard.

Strik
Beroepennaam. Mogelijkheden zijn: strijker van laken - gladstrijken van de koerenmaat.

Stroeken
Ander woord voor struiken??

Strijbosch
Toponiem. De Strijbosch is o.a. in Oploo.

Swiers
Patroniem. Afgeleid van de Germaanse naam Sweder. Verlatijnste naam: Assuerus. Voornaam: Sweer.

Theunissen
Patroniem. Latijns. Romeinse heiligennaam: Antonius. Marcus Antonius is bekend geworden door de kruistochten. H. Antonius van Padua is de patroon voor het terugvinden van verloren zaken. Voornamen: Teun , Toon en Antoon. 

Ingekwartierde soldaten bij Cis Theunissen in de Maurik.
Cis staat links boven
.

Gezin Thelosen:  Toon - Henk -Miep - Piet - Jan en Wiel

Onder: Frans - Vader  - Sjan - Moeder en Theij

Thelosen
Waarschijnlijk afgeleid van Tilloi = een plaats waar linden groeien.

Gouden huwelijk Jan Tielemans en Cato Buts met de kinderen: Betsie - Wim -Gerrit en Ria

 

van Tiel
Toponiem

Tillaart
Toponiem in Veghel

van Tienen
Toponiem

Toonen
Patroniem. Dezelfde betekenis als Theunissen.

Thijssen
Patroniem uit het Hebreeuws. Betekenis: godsgave – geschenk. Heiligennaam: Mattheus, ook Matthias. Apostel, prediker, een van de evangelisten. Voornamen: Thijs en  Matthijs.

van Uden
Toponiem

Uphoff           
Toponiem. Betekenis: woonplaats op of aan het hof.

Veld
Toponiem. Mogelijk afkomstig van het Escharens Veld.

Van der Ven
Toponiem. Het ‘Ven’ ligt o.a.  in Escharen. 

Familie Van der Ven uit de Peel rond 1940:
Beneden: Trien Meijer-v.d. Ven – Han v.d.Wijst-v.d. Ven  - Oma Helena v.d. Ven-Klerkx – Martina Schraven-v.d. Ven en Miet Daamen-v.d. Ven
Boven: Kès v.d. Ven – Jan Meijer – Kaat v.d. Ven-v. Beusekom – Piet v.d. Ven – Kaat v.d. Ven-Snoeks – Has v.d. Wijst en Grad Daamen

Verbeek
Toponiem. Betekenis: wonend bij de beek, afkomstig van de beek. In St. Hubert is de Roode Beek.

Verbeeten
Toponiem. Mogelijk afkomstig van ‘de Beeten’ in Wanroij.

Hannes Verberk - de schoenmaker

Verberk
Toponiem. Mogelijkheden zijn: afkomstig van de Berkt in Haps of de Nieuwe Berkt in Grubbenvorst (de Langenboomse familie stamt van oorsprong uit Grubbenvorst)

Verbruggen
Toponiem. Mogelijk afkomstig van ‘de Bruggen’ bij de Rooyendijk in Mill.

Verhagen
Toponiem. Zie ook van de Hagen.

Verkerk
Toponiem. Betekenis: van der Kerkcken: met de kerk te maken hebbend

1942 zijn 50 jaar getrouwd Driek Verstegen en Johanna Hendriks.
Boven: Marie-Nel-Bertha-Koos-Dina-Cato-Wim en Anna
Onder: Jan-vader Driek-moeder Johanna en Mina

Verstegen
Toponiem . Betekenis: Verstegen = van de steeg = afkomstig van de steeg. Mogelijk afkomstig van de Pannesteeg in Velp. 

Foto genomen in 1944 bij het huis van Mw. Verstraten aan de Kloosterstraat. Annie Verstraten staat hier samen met haar vriendin Ans Roukens. Op de achtergrond rechts het huis van Wim Jans (Nu appartementen D'n Tip) en links het huis met werkplaats van Toon van der Horst, de aannemer.

Verstraten
Toponiem. Betekenis: wonend aan de straat. Zie ook Straatman

Familie Vervoort      Boven: Koos en Jo
2e rij: Marietje - Leentje - Nellie - Harrie - Gerrit en Cor
3e rij: Sjaak - Vader Wim - Toon - moeder Kee - Theo en Walter

Vervoort
Toponiem. Mogelijkheden zijn afkomstig van: - de Dommelsvoort in Beers - de Voort in Linden - de Voort in St. Hubert

Verweijen
Toponiem. Mogelijk: afkomstig van de weide.

de Veth
Persoonsaanduiding. Verwijzend naar ‘gewichtig’ = dik persoon.

Vloet
Toponiem. In Mill is boerderij ‘de Vloedt’.

Vogel
Dierennaam. De naam spreekt voor zich.

Vollenberg
Toponiem. Afkomst is niet bekend. Berg spreekt voor zich.

van Vonderen
Een vonder is een losse plankbrug, een vlonder of vonder.

van de Vorle
Boerderijnaam. Deze familie is genoemd naar boerderij de Vorlehof in Mill.

Voss
Dierennaam. De naam spreekt voor zich.

Vrolijks
Persoonsaanduiding. Karaktereigenschap.

van Vught
Toponiem

Walk
Zeer oud patroniem van Walko.

Walter
Patroniem. Germaanse naam. (Felix Walter). Betekenis: legeraanvoerder. Verlatijnst: Walterus. Voornaam: Walter. Dezelfde betekenis als Wouters.

van de Weem
Toponiem. Een weem is een pastorie. Betekenis: wonend op of behorend tot de weem.

Weren
Patroniem. Afgeleid van de Germaanse naam Waro. Verlatijnst: Warmundus.

van de Wiel
Toponiem. Betekenis: een wiel is een water. Bekend is ‘de Wiel’ in Gassel.

 

Gezin Willems: Vader Hendrik en moeder Anna vd Burgt-Willems met de kinderen Rieky - Geert en Miriam

Willems
Patroniem. Germaanse naam. Betekenis: hij die behoeden wil. Wil = wil; helm = bedekker, beschermer. Heiligennaam: Wilhelmus. Voornamen: Willem, Wim

Wilbers
Patroniem. Germaanse naam. Betekenis: Hij met de gescherpte wil. Wil = het willen, het streven; schitterend door zijn wil. Heiligennaam: Wilbertus en Willibrordus. Voornamen: Wilbert.

Wientjes

Wintjes
Patroniem. Germaanse naam. Betekenis: dappere krijgsman; dapper in de strijd. Heiligennaam: Winandus. Voornaam: Winand.

de Wit
Mogelijk: persoonsaanduiding. Dit kan echter ook een andere betekenis hebben.

Wouters
Patroniem. Germaanse naam. Betekenis: legeraanvoerder. Verlatijnst: Wouterus. Voornamen: Wout en Wouter. Dezelfde betekenis als Walter.

Wijdeven
Toponiem. Waarschijnlijke betekenis: een ven = een water dichtbij een weide.

Wijnen
Patroniem. Germaanse naam. Verlatijnst: Wijnandus. Dezelfde betekenis als Wintjes.

van de Wijngaard
Toponiem. Mogelijk afkomstig van een plek waar druiven geteeld werden.                             

van de Wijst
Toponiem. Betekenis: afkomstig van de wijstgronden. De wijstgronden liggen langs de Peelrandbreuk. Hier zijn de recente aardbevingen het meest voelbaar geweest. De Peelrandbreuk loopt via Uden – Oss – Roermond. Bij de afslag Oss- oost staat altijd water in de sloot. Het water dampt er zelfs in de winter van de warmte. Door het wijst-verschijnsel = nat op hoge gronden, is in dit  gebied bijzondere plantengroei te vinden

van Zandvoort
Toponiem. Mogelijk afkomstig uit de plaats Zandvoort.

van de Zee
Toponiem. Mogelijk: wonend bij de zee.

van Zeeland
Toponiem.

Zegers
Patroniem. Germaanse naam. Betekenis: zege = overwinning + heer, legerschare. Verlatijnst: Segerus.

van Zutphen
Toponiem