Jonge Boerenstand, opgericht in 1922

Zeer actief was de Jonge Boerenstand op velerlei terrein. Allereerst richtte ze zich op de ontwikkeling van de jonge boeren op het gebied van landbouw - veeteelt - het houden van kippen enz. Ook vonden wedstrijden plaats in koeienmelken, het beste perceel aardappelen telen. Na de oorlog kwam het spelen van toneel daar bij. Zeer veel bekendheid verwierf de RKJB bij de gymwedstrijden in de verre regio. Met name op het terrein van pyramidebouw waren ze bijna onverslaanbaar.

 

25-jarig jubileum RKJB: 1947

Onder:                       2e rij:                       3e rij:                     4e rij:

Gerrit v. Bommel (C)   Gerrit Reinen             Albert Bens              Cor Reinen
Wim Rutten                 Gerrit Verstegen        Jan Bongers             Jo Kuijpers
Theo Thelosen             Theo Lukassen          Gerrit Straatman      Toon Bongers
Jo Claassen                 ... Claassen               Hennie Claassen       …..
Arnold Siroen (C)        Tien v.d. Linden          Toon v.d. Burgt        ….. van Leuken
Toontje Derks (C)       Bernard Arts              v.d. Wiel                   …..
Toontje Siroen (C)      Bep Couwenberg       Toon Verstraten        Pietje v.d. Berg (bril)….               Wim v.d. Hagen          Albert Bens                 ……
Frans van Dalen         Harrie v.d. Linden        Jan v.d. Wijst            ……                                   Gerrit Derks               Herman Straatman      Koos Verstegen                                        
Harrie van Bakel         Theike v.d. Berg           Leo Arts (voor raam)                                 
Harrie Bongers           Jo Nuijen                      Piet Jans
                                 Piet vd Ven

5e  rij:                               Boven:
Jan Lamers                        Koos Spierings 

Jan Meggelaars                  Theo Maassen
Jo Maassen                        Tien Christiaans (C)
Harrie Braks                       Sjef Arts
Hendrik Cornelissen             Gerrit van Tiel
Harrie Couwenberg              Grad Wijdeven
Nol van Ras                        Herman van Bakel
Jan Meggelaars                   Jan van Kuppeveld
Jan van Leuken                   Toon Berends
Piet Bens   

....  .... ....

De sporters van de RKJB bij het zilveren jubileum in 1947:

Boven: Harrie Nuijen -  .. - Jan van der Linden - Tien van Ras - Gerrit Reinen - Jan Meggelaars en Harrie van Bakel
3erij: … - … - Frans van Boxtel - Koos Meggelaars - Jan Bongers - Piet Bens - Mies van Leuken - Tien v.d. Linden - Harrie Braks en Bert Couwenberg
Zittend: Koos Verstraten - Gerrit Hofmans - Herman van Bakel - Wim van Os ………..

Vooraan: Toon Bongers - .. van Os - Jo Verstegen en ..van Hout

 De sporters van de RKJB rond 1952:

Helemaal boven: Jan vd Linden (Harrie zn) - Wim Reinen en Janus Hendriks
Boven: Koos Vervoort - Gerrit van Dijk - Cor vd Horst - Harrie Beekmans - Henk van Vonderen - Jo van Diepenbeek - Frans Thelosen - Wiel Bens en Sjef Braks (leider)
Onder: Cees de Klein - Leo vd Linden (Koos zn) - Piet Vollenberg - Piet Jans - Gerrit van Diepenbeek - Theo Thelosen - Gerrit Vollenberg - Toon van Dijk (net zichtbaar) en Cor de Klijn

RKJB-Unitas in 1956 in Oploo

Boven: Cor vd Horst – Frans Thelosen – Gerrit van Bommel (Canada) - Jo vd Horst – Harrie Beekmans – Wim Reinen – Tien Meggelaars en Cor Janssen

Midden: Cor de Klijn – Jo van Diepenbeek – Mari van Gaal – Antoon Jans – Piet van Lith – Tien van Gaal – Henk van Vonderen – Thijs Reinen – Piet Thelosen (leider)

Onder: Harrie Jacobs – Piet Jans – Gerrit van Diepenbeek – Jan vd Linden – Cees de Klein

 

De sporters van 1956:

Boven: Mari van Gaal - Toon van Dijk - Jan vd Linden (Jan zn) - Tien Meggelaars -Cees de Klein - Toon Giesbers - Harrie Jacobs - Antoon Jans - Herman Wijdeven - ... - Cor vd Horst (leider)
Onder: Gerrit vd Ven - Tien van Gaal - Piet van Lith - Piet Jans - Tien Giesbers (militair) - Tonnie Arts - Sjef Braks en Frans Thelosen

De sporters van Unitas in 1952: 30-jarig jubileum

RKJB in 1958:
Boven: Marius van Gaal - Toon van Dijk - Thijs Reinen - Tien Meggelaars - Cees de Klein met vlag - Tien Giesbers - Piet van Lith - … - Jo Reinen - Toon Giesbers - Jan van der Linden - Cor van der Horst (Leider)
Beneden: Tien van Gaal - Gerrit van der Ven - Toon Jans - Wiel van Diepenbeek - Piet Jans - Harrie Jacobs - Tonnie Arts en Cor de Klijn.

De sporters van de RKJB in 1962:

Boven: Thijs Reinen - Jan v.d. Linden - Piet van Lith - Antoon vd Linden - Jacques van Hout - Kapelaan Jan Boers - Koos vd Linden - Jo Reinen - Harrie Jacobs en Cees de Klein (leider)

Onder: Jo Buts - Jacques Vervoort - Arie Verstegen - Louis Delpeut - Antoon Jans - Piet de Klein

 

Melkcursus 1948

Onder: vlnr. Jan Bongers - Jo Kuijpers - Harrie Braks - Mien Kuijpers - Tiny van Duijnhoven - Jans Maassen - Marietje Jordens - Jo Nuijen en Jan van Os
Midden: Theo Claassen - Piet Jans - Jan Meggelaars - Toon Bongers - Toontje van Os - Thé vd Berg - Koos Verstegen - Antoon Hendriks (instr.) 
Boven: Tien Verstegen - Theo Maassen - Jan Hendriks - Gerrit Reinen - Herman van Bakel - Jo Maassen - Jan van Kuppeveld - Thé vd Berg en Koos Hendriks