Dameskoor 50 jaar geleden opgericht

Pastoor Van Ooy zat 50 jaar geleden met een probleem. De H. Missen door de week, ter ere van bruidsparen, begrafenissen of jubilea, werden altijd muzikaal opgeluisterd door het Herenkoor, maar de zangers daarvan gingen steeds meer buiten Langenboom werken of konden op de boerderij overdag niet gemist worden. Het groepje werd te klein. Dankbaar maakte hij gebruik van de door het toenmalige 2e Vaticaanse Concilie geboden mogelijkheid, om ook vrouwen taken te mogen laten verrichten in de kerk. Hij deed vanaf de preekstoel een oproep en al spoedig gaven 14 vrouwen zich op, het dameskoor kon van start gaan. Bij de 14 waren ook Annie Arts-Bisseling – Toos vd Horst-Cuppen en Toos Verstegen-Reinen. Nu nog steeds, na 50 jaar, zijn ze lid van het koor. Ze weten nog goed, dat op 4 juli 1965 de 1e repetitie plaats vond in ’t Dominicanessenklooster, want daar beschikte priorin Petra over een orgeltje en rondom dat orgeltje werden de eerste Latijnse requimgezangen ingestudeerd. Natuurlijk kwamen ook Nederlandse liederen op het repertoir. Zr. Petra werd echter al spoedig overgeplaatst en werd er op de maandagavond in de kerk boven bij het grote orgel gerepeteerd met Koos Arts als organist. Mw. Will Ariens-Luschen kreeg als dirigente de leiding in handen. Toen op 1 oktober 1965 Toos Cuppen in het huwelijksbootje stapte met Cor van der Horst werden de gezangen voor het eerst opgeluisterd door het nieuwe Dameskoor.

Het dameskoor bij het allereerste optreden op 1 oktober in 1965

Dirigente: Will Ariens
voorste rij: Annie Arts-Bisseling - Pieta Verstegen-Franken en Mw. Willems
tweede rij: Annie van Diepenbeek-Gerrits – Trina van Doorn-van Rooy – Jaan vd Hei-Lange
achterste rij: Marietje vd Burgt – Gien Reinen-vd Ven – Toos Reinen – Miet Nuijen-Rongen en Lies Hendriks-Meulepas

Al na korte tijd gaf Mw. Ariens het dirigeerstokje over aan Mw. Annie Arts-Bisseling, die maar liefst 42 jaar als vrijwilligster leiding heeft gegeven aan het Dameskoor en later ook aan het Gemengd Koor.

Enkele jaren na de oprichting werden de uitvoeringen van het Dameskoor niet alleen beperkt tot diensten door de week, maar ging men met name op de zaterdag avonden ook de gewone H. Mis opluisteren. Ook buiten de Langenboomse kerk werd gezongen. In 1970 konden de patiënten van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen van hun gezang genieten. Men ging ook vele malen naar Katwijk – De Nieuwe Hoeven in Schaijk – Madeleine in Boxmeer – Aldenhorst in Mill en naar de jaarlijkse bedevaart in Handel. Zelfs in de Sint Jan in Den Bosch heeft men liederen gezongen.
Toen Koos Arts in 1978 stopte als organist, werd hij opgevolgd door Jan Verstegen, maar omdat hij overdag werkte, werd hij soms vervangen door: Jo van Ras, Toon Theunissen, Annie vd Heijden-Verstegen en Nelly Janssen-Verstegen. Men ging vanaf 1980 steeds vaker optreden samen met het Herenkoor, dat toen onder leiding stond van Sjef Verstegen. Eerst zong men samen bij speciale gelegenheden zoals bij het Kerstconcert. Bij die speciale gelegenheden was men keurig in uniform gekleed, de heren in kostuum, terwijl de dames een gelijke blouse en lange rok hadden, die in 1985 werd uitgebreid met een bolero. Die bolero verdween na enkele jaren weer. Al een aantal jaren is die uniforme kleding weer verdwenen.

Het dameskoor in 1985

Achterste rij: Riek van Katwijk - Lenie van Vonderen - Nelly de Klein - Mien Reinen - Mieke Bardoel - Toos vd Horst - Diny Peters - Toos Reinen - Tiny Bardoel
Middelste rij: Pieta Bongers - Anna Willems - Mieke Maassen - Marietje Nuijen - Pieta Verstegen -
Nelly Verstraten - Miet Nuijen - Jans de Jong - Gien Reinen
Onder: Dien Bens - Lies Hendriks - Dora Wijdeven - Martha Gelden - Chrisje Verstraten - Tonnie Lukassen - Annie Ermers - Annie van Diepenbeek en Annie Arts (dirigente)

 

Het dameskoor in 1991
Boven: Mien Reinen - Nelly de Klein - Mieke Bardoel - Pieta Bongers - Petra van Wanrooy -
Annie vd Hark - Anna Willems - Lenie van Vonderen - Diny Thelosen - Mieke Maassen - Nelly Vervoort - Riek van Katwijk - Jans de Jong en Tiny Bardoel

Midden: Dora Wijdeven - Martha Gelden - Marietje Nuijen - Tonnie Lukassen - Marietje Maassen -
Annie Peters - Diny Peters - Marietje van Diepenbeek en Annie Ermers

Onderste rij: Gien Reinen - Toos vd Horst - Pieta Verstegen - Annie van Diepenbeek - Nelly Verstraten - Lies Hendriks - Miet Nuijen - Toos Verstegen en Annie Arts (dirigente)

Dat het Dameskoor een hechte groep vormde, bleek met name ook tijdens de jaarlijkse fietstocht, waarbij de gehele omgeving werd bezocht. Om toch de regio’s wat verder weg ook de kunnen bereiken, werden een aantal jaren de fietsen met een vrachtauto daar naar toe gebracht, en carpoolde men met auto’s daar ook naar toe. Nu nog steeds is er die jaarlijkse fietstocht, maar nu met de mannen van het Gemengd Koor erbij. Veel lol heeft men beleefd tijdens de jaarlijkse Sinterklaas pakjesavonden in ’t Kloster.

 

Klaar voor de fietstocht in 1980

De samenwerking met het Herenkoor kreeg steeds sterkere vorm, zodanig dat vanaf 1985 gezamenlijk werd gerepeteerd met Annie Arts als dirigente. Die samenwerking mondde in 2007 uit in een bestuurlijke fusie. Tevoren hadden in het bestuur van het Dameskoor zitting gehad: Annie Arts – voorzitster, Annie van Diepenbeek-Lenie van Vonderen-Gien Reinen-Nellie Verstraten-Marietje van Diepenbeek en Annie van Hal, en niet te vergeten Toos vd Horst als penningmeester (deze functie heeft ze bekleed vanaf 1965 tot nu toe (2017), dus al 52 jaar). 

2005: 40-jarig jubileum
Bovenste rij: Johan Bardoel - Piet Willems - Frans Thelosen - Jan Verstegen (organist) - Wim Rutten - Cees de Klein - Fons Bardoel - Willy de Kleijnen en Piet Otten
3e rij: Jo van Diepenbeek - Willy Emons - Jo Verstegen - Anna Willems - Annie van Hal - Nellie de Klein - Nellie Vervoort - Marietje Maassen - Mien Reinen - Tina Bardoel - Toos Verstegen en Koos Verstegen
2e rij: Nellie Verstraten - Marietje van Diepenbeek - Diny Thelosen - Marietje Nuijen - Toos vd Horst - Pieta Verstegen - Pieta Bongers - Jans de Jong - Nellie Janssen en Henk van Gent
Vooraan: Annie Arts (dirigente) - Annie van Diepenbeek - Martha Gelden - Diny Peters - Tonnie Lukassen - Mieke Maassen - Anneke de Gooyer en Annie Ermers

Gemengd koor in 2007
Boven: Henk van Gent - Tiny Bardoel - Nelly de Klein - Nelly Janssen - Marietje Nuijen - Pieta Verstegen - Anna Willems - Toos Verstegen - Ton Ermers - Jan Verstegen (organist) en Wim Rutten
Middelste rij: Willy Emons - Willy de Kleijnen - Diny Peters - Pieta Bongers - Marietje van Diepenbeek - Mien Reinen - Marietje Maassen - Koos Verstegen - Nelly Vervoort - Annie Arts (dirigente) - Johan Bardoel - Tonnie Willems - Cees de Klein - Mieke Maassen - Toos vd Horst en Annie van Hal
Onder: Annie Ermers - Piet Otten - Nelly Verstraten - Hermien Hendriks - Diny Thelosen - Jo van Diepenbeek - Piet Willems en Tiny van Hal

 

In 2008 gaf Annie Arts na 42 jaar het dirigeerstokje over aan Ad Geelen.