Klasgenoten 1969-1970 

Boven: Marius Hendriks - Theo Willems - Gerard Dortmans - Tonnie Cornelissen - Jeanne Kerstens - Thea Cornelissen - Jeanne Jans - Els de Groot - Regie Willems - Trees Theunissen - Annie Peters - Henriëtte van Boekel - Gerrie van Dijk - Gerrie Bongers - Wilma Berends - Antoinet Emons en
Maria Christiaans
Midden: Jacques Hendriks - Laurens Nuijen - Henk vd Berg - Rosilda vd Burgt - Chris Emons -
Antoon vd Wijst - Cor Willems -Jannie Nooijen - Jos vd Wijst - Martien van Els - Helma Reinen -
Marga Meulepas -Petra Brans en Hettie van Gaal
Onder: Willie van Lith - Tonnie Hendriks - Lia Evers - Riekie Cuppen - Peter Hendriks -
Rinie Raaijmakers - Riekie Willems -Tonia van Beusekom - Martien Straatman - Geert Peters -
Gerard Wijdeven - Cor vd Berg - Frans van Bommel en Albert van Bethray

 

Foto van de eerste groep (5e klas) die Toon Ermers in het schooljaar 1969-1970 als onderwijzer had in Langenboom.
Foto genomen bij zijn afscheid op 23 dec. 2006

Onder: Sjan Willems - Wilma Willems - René Claassen - Kitty Emons en Henri Arts
Zittend: Tonnie vd Berg - Anneke van Tiel - Pieter van Bakel - Silvia Derks - Els vd Berg - Beppy van Boxtel - Marian Hendriks en Antoon van Melis
Staand: Annie Ermers - Toon Ermers - Miranda van Schayik - Martien Hendriks - Nelly van Ras - Doortje Franken - Betsy Nuijen - Arie vd Wijst - Hetty Kerstens - Rieky de Klein - Henk Willems - Elly Kerstens - Ria Willems - Corrie de Groot - Geert Willems - Nico van Kuppeveld en Martien Maassen

 

1970: Vriendinnen:
Boven Gertie Arts - Miranda van Schayik - Jolanda van Kuppeveld - Carla Verstraten
Beneden: Thea v.d. Hagen - Paula van Huisseling - Hetty Maassen en Jolanda Berends

Klasgenoten 1970-1971

Vooraan v.l.n.r.:

René Claassen - André Bongers - Jan Verstegen - Tonnie Straatman - Jolanda van Kuppeveld - Gertie Arts - Miranda van Schayik - Carla Verstraten - Marianne Hendriks - Tonnie van den Berg - Arie v.d. Wijst - Jos Lamers - Geert Willems - Nico van Kuppeveld - Jolanda Berends - Hetty Maassen - Jos v.d. Wijst - Peter van Krijl - Henriëtte Nuyen - Jeanne Maassen - Els van den Berg - Gerard de Jong - Menno van Huisseling en Willy Meggelaars.

Achter:

Gerard Braam - Gerard v.d. Burgt - Doortje Franken - Corrie de Groot - Anneke Schreurs - Nellie van Ras - Kitty Emons – Ria Willems - Willeke Claassen - Beppy van Boxtel - Wilma Willems - Thea v.d. Burgt - Jeanne Willems - Rieky de Klijn – Petra Nooijen - Joke van Boxtel - Silvia Derks - Betsy Nuyen - Annie van Tiel - Antoinet Kuppen - Thea v.d. Hagen - Ellie Kerstens - Marion Schonenberg - Marja van Katwijk - Els Lamers - Hetty Kerstens - Henk Willems - Martien Hendrik - Henk van Dijk - Peter de Klein - Henry Arts - Martien Maassen -Valentijn van Waalwijk - Pieter van Bakel - Henny Bongers - Tonnie Huvenaars en Antoon van Melis.

 

Klasgenoten 1971 -1972

Foto genomen bij de reunie van de 6e klas van 1971-1972 in 2009

Bovenste rij vlnr:  Theo Bongers, Adrie Meggelaars, Elise v Boekel, Willie v Dijk, Pedro v d Burgt, Harry v Ras,
Leon Maassen, Jolanda  Maassen, Jos Verstegen. 

2de rij:  Theo Huvenaars, Ine Lamers, Arie v Boekel, Jan Toonen, Karel v Melis, Paula v Huisseling, Marina Verberk, Gerard v Bommel, Antonie v d Boom, Ruud Schreurs, Greet van Bethray, Henk Emons. 

3de rij:  Paula v Kuppeveld, Carla Theunissen, Lia Peters, Hermien Arts, Petra v d Burgt, Pieter Nuien, Hannie Verstraten, Ine Vos, Els Verstegen, Meester Toon Ermers. 

4de rij: Pieter Lukassen, Silvia v Dijk, Willemien Emons, Joze v d Wijst, Catheleine Verstraten, Henriette v Tiel,
Ine Reinen en Albert v Lith.

Klasgenoten 1972 -1973

1e rij: Paul Hendriks - Frans van Schayik - Henk Braam - Tini Willems - Ton Gelden - Geert Lukassen -
Tonny van Bakel - Willy van Bethray.

2e rij: Henk-Jan Claassen - Geert Maassen - Willy van Boekel - Tonny Brans - Henk Evers - Karin Wijdeven - Ans Raaymakers -
Ans v.d. Berg - Mieke Verberk - Elly van Boxtel - Yvonne Verberk - Margriet de Groot - Lianne Verstraten

3e rij: Irma Gerrits - Annie v.d. Wijst - Maja Maassen - Paula van Huisseling - Willy van Ras - Pedro v.d. Ven - Gerry Kremers - Marjon Mutsaerts - Marjolein Schmitz - Paula van Dalen - Elly v.d. Ven - Ans v.d. Hagen - Miriam Willems

4e rij: Jos Franken - Francois Watervoort - Theo Nooyen - Jos Verkerk - Rini Cornelissen - Ans Kuijpers - Paula Willems - Ciska v.d. Krogt - Herma Arts - Henriëtte Berends - Elly Reinen en Wilma Schreurs.

6e klas 1972-1973 - Reünie 11 september 2021    (klik op foto voor vergroting)

1e rij beneden: Paul Hendriks - Frans van Schayik - Henk Braam - Tini Willems - Geert Lukassen  en
Willy van Bethraij

Zittend: meester Toon Ermers - Geert Maassen -Willy van Boekel - Henk Evers - Karin Wijdeven -
Ans Raaijmakers - Ans van den Berg en Mieke Verberk

3e rij: Irma Gerrits - Willy van Ras - Gerry Kremers - Marjon Mutsaerts - Marjolein Schmitz -
Paula van Dalen en Ans v. d. Hagen 

Boven: Jos Franken - Francois Watervoort - Theo Nooijen - Jos Verkerk - Rini Cornelissen - Ans Kuijpers -
Paula Willems - Ciska v.d. Krogt - Herma Arts - Henriëtte Berends - Elly Reinen - Miriam Willems -
Yvonne Verberk en Lianne Verstraten 

Klasgenoten 1973 - 1974

Zittend: Erna v.d. Burgt - Mario van Duinhoven - Marleen Reinen en Gerrie van Boxtel.

Op bankje: Wilma Cuppen - José v.d. Hagen - Meriam van Dijk - Mia Bardoel - Maja Arts - lne Bongers - Lian Meggelaars - Thea Buts - Ria Straatman - Lies Bongers en Marga Maassen.

Staand 1e rij: Marius Lamers - Jos v.d. Krogt - Paul Claassen - Gonny Straatman - Sandra Hoffs - Francien Straatman – Tonnie Kremers - lne Lammers - Wilma Otten - Annemieke Rongen - Sjaak v.d. Krogt - Jopie Schaap - Tonnie Christiaans en Gerard van Tiel.

Staand 2e rij: Theo Cornelissen - Hugo van Schayik - Jos Verstegen - Geert Bongers - Charles van Waalwijk - Antoon Theunissen - Willy Emons - Johny van Duinhoven - Henny Hendriks en Johny Verstegen.

Staand 3e rij: Jan Maassen - Donnie van Bommel - Tonny Cornelissen - Wim Bens - Bas Arts - Jan Nuyen - Jan Kerstens - Erik van Boekel - Bernard Geurts - Jan van Kuppeveld - Jos Bongers en
René Kuppen
 

1973

Boven: Anja Willems - Anita Verstegen - Ellie Nuijen - Carla Schreurs - Francine Buts en Marja Maassen

Midden: Bennie van Boxtel - Tonnie van Boekel - Huub Lammers - Paul Bens - Leon Schonenberg en René van Boekel

Beneden: Albert Kuijpers - Jos van Krijl - Harrie van der Krogt - Willy van Hout en Jan van Dalen

Kleutergroep uit 1974
Bovenste rij:
Sylvia Hopmans,Barbara Benders,Mark van Gaal, Matheo Keyzers, Mark de Klein, Angela Rutten,
Ardina Laurenssen, Adrie van Diepenbeek en juffr. Tonnie Claassens
Tweede rij van boven:
Ermerd Jan v.d Burgt, Albert Rongen, David Konings, Yvonne v.d Horst, Peter Barten, Rudi Geurts,
Maurice Watervoort
Zittend: Rob Arts, Miranda Veld, Henny Verstegen,Monique Grunder, Lianne Beekmans, Tonny v. Boekel, Patrick v. Dijk, Hudy v.d. Broek, Inge Koenen, Marco Vollenberg
Zittend op de grond: Arjan v.d. Wiel, Annette Janssen, Jos Wijdeven, Gerry Raaymakers, .....?.....,
Clementine v. Melis, Ankie v. Diepenbeek
(Inge Koenen, bedankt voor de namen) 

?

Klasgenoten 1974 - 1975

 Vooraan: Erik Nooijen - Leon Schonenberg - Pieter Cuppen - Jos Hol en Johny Bens

Zittend: Pieter-Paul Verstraten - Tonnie van Ras - Willy van Hout - Harrie v.d. Krogt - Nancy Ariëns - Francien Buts – Mayke Henst - Jan Kuijpers - Wilco Vervoort - Ans Otten - Anja van Kuppeveld - Elly Nuijen - Gerard van Bethray en René van Boekel

1e rij staand: Marja Maassen - Thea v.d. Duijn - Frans Kuijpers - Marcel Gerrits - Jos Lamers - Jos Meggelaars - Manita v.d. Linden - Anita Kouwenberg - Gerry Hendriks - Martien Hendriks - Jan Derks - Henry van Ras - Paul Dortmans - Micheline Schmitz - Mathieu Reinen en Benny Hol

2e rij staand: Tonny van Boekel - Hugo van Schayik - Hans Lukassen - Huub Lammers - Paul Bens - Silvia van den Elzen – Truus Peters - Gonny Straatman -Tonny van Dalen - Marco Gelden en Toon van Bommel

3e rij staand: Conny Verberk - Albert Kuijpers - Frans Thelosen - René v.d. Boom - Aloys v.d. Burgt - Anja Willems – Dorothé Arts - Loes Gerrits - Anita Verstegen - Mattie Reinen - Tonny Verstraten en Jos van Krijl

 

Foto gemaakt bij de reünie van klas 1974-1975 op 5 november 2022.

Boven: Paul Bens - Conny Verberk - Gerard van Bethray - Frans Thelosen - Hugo van Schayik - Jos Hol - René van Boekel - Aloys v.d. Burgt - René v.d. Boom en meester Flip van Zuylen
Staand: Meester Toon Ermers - Gonny Straatman - Tonny Verstraten - Marco Gelden - Frans Kuijpers - Jan Kuijpers - Micheline Schmitz - Benny Hol - Huub Lammers - Anita Verstegen en juffr. Van Gent
Zittend: Mattie Reinen - Truus Peters - Thea v.d. Duijn - Hans Lukassen - Elly Nuijen - Gerry Hendriks - Martien Hendriks - Paul Dortmans - Pieter Cuppen en Jos Lamers
Vooraan: Nancy Ariëns - Leon Schonenberg - Erik Nooijen - Ans Otten - Anja van Kuppeveld - Mayke Henst - Toon van Bommel en Silvia v.d. Elzen     (Klik op foto voor vergroting)

Klasgenoten 1975 - 1976.

Zittend: Hermien v.d. Burgt - Sjakie v.d. Heyden - Henk v.d. Linden - Nancy Ariëns - Rini Jans - Gerda Straatman - Hetty van Dalen - José Bardoel en Paulien Nuyen

Knielend: Monique Watervoort - Jos Straatman - Patrick Schmitz - Frank van Diepenbeek - Carla Schreurs - lngrid Bongers – Ria Geurts - Petra Vollenberg - Marieke Lamers - Majorie van Dijk en Anne-Marie Bol

1e rij staand: Mark Kremers - Hans Verberk - Vincent Verstraten - Jos van Zeeland - Jan v.d. Wiel - Ans Lammers - Anton Toonen - Miriam v.d. Meyde - Tom Gerrits - Stefan van Bommel - Peter Verstegen - Benny van Boxtel - meester Toon Ermers en meester Martien Arts.

2e rij Staand: Marie-José Arts - Willy Kremers - Elzebé Bens - Henriëtte van Boxtel - Manita v.d, Linden - Rudi Reinen – Anton Vervoort - André van Doorn - Frans Verstraten - Henny v.d. Heyden en
Theo Thelosen

 

Deelnemers reünie klasgenoten 1975-1976 op zaterdag 12 oktober 2019

Vooraan: Jos van Krijl-Hermine v.d. Burgt-Sjaak v.d. Heijden-Henk v.d. Linden-Nancy Ariëns-Rinie Jans-Hetty van Dalen-José Bardoel-Pauline Nuijen-Tonnie van Boekel en Bennie van Boxtel
Zittend: Monique Watervoort-Vincent Verstraten-Patrick Schmitz-Frank van Diepenbeek-Carla Schreurs-Ingrid Bongers-
Ria Geurts-Petra Vollenberg-Marieke Lamers-Marjorie van Dijk-Anne-Marie Bol

Staand: juffr. Tonnie Claassens-Marie-José Arts-Willy Kremers-Elzebé Bens-Manita v.d. Linden-Ruud Reinen-Jan v.d. Wiel-Antoon Vervoort-Ans Lammers-André van Doorn-Frans Verstraten-Tom Gerrits-Hennie v.d. Heijden-Theo Thelosen-Peter Verstegen-juffr. Annie van Gent-Harrie v.d. Krogt-Jan van Dalen-Willy van Hout en meister Toon Ermers

 

Klasgenoten 1976-1977

 1e rij: Johnny v.d. Linden - Jos Thelosen - Heidi Kremers - Jolanda Buts - Jos Koenen - Frans van Ras en Jo Christiaans

2e rij: Sjaak Schaap -Tom Verstegen - Vincent Verstraten - Willy Derks - Peter Bongers - Jos Hendriks - Jan Hendriks - Josanne van Diepenbeek - Ankie Buts - Jifke v.d. Linden - Lucie v.d. Elzen en Paula Lukassen

3e rij: meester Toon Ermers - Peter Buts - Conny van Tiel- Frency v.d. Ven - Karlite v.d. Burgt -José Mutsaerts - Marike v.d. Burgt –Wilma Cuppen - Marga Bongers - Dorine de Klein - Dionne v.d. Broek - Myriam Hol - Meggie Hendriks - Maigret v.d. Krogt en meester Martien Arts.

4e rij: Karin van Duijnhoven - Carla Kremers - Gertie Theunissen - Johnny Arts - Maarten Verstraten - Gerard v.d. Elzen – Jos Kuijpers - Antoinet Kersten - Liesbeth Broekman en Lianne Bongers.

5e rij: Karin Schonenberg - Leonie Maassen - Anja Brans - Geert Giesbers - Ruud Bens -Stan Straatman - RuudVervoort- Rob Verkerk - Jos Wijdeven - Cor van Huisseling - Nico Peters en Annette van Gaal.

Niet op de foto: Dominic Pierik - Anita van Hout en Jacob Regter

 

Klasgenoten 1977-1978

1e rij zittend: Sylvia Brans, Cockie Kremers, Frencis van Kuppeveld, Dionne van Diepenbeek, Erik Otten en Rianne de Klein

2e rij knielend: Antoinet Bens, Pieter Muller, Josina van Ras, Jolanda van Hout, Christine Holleman, Jolanda v.d. Wiel, Conny Rutten, Dyana v.d. Burgt, lne van Diepenbeek, Els Henst en Johan Straatman

3e rij staand: Meester Martien Arts, Christel v.d. Ven, Corstiaan v.d. Burgt, Anja Verstegen, Mia Raijmakers, Yvonne Beekmans, Karin Benders, Colinda v.d. Linden, Maria Cuppen, Herman de Veer, Theo Braks en meester Toon Ermers

4e rij staand: Dorine Vollenberg, Mariska van Bethray, Johan de Groot, Marcel v.d. Heyden, Peter de Klein, Johan Rigters, Ad Kivits, Truus v.d. Wiel en Gerold v.d. Burgt

5e rij staand: Casper Verstraten, Fred van Dalen, Twan Strijbosch, Marina Cuppen, Johnny Verstegen, Jos Kouwenberg, Berlinda Janssen, Marjo v.d. Horst, Desirée Baumann, Peter van Boekel en Henri v.d. Burgt

 

Op 1 oktober 2016 werd bovenstaande foto gemaakt van de reunie van de 6e klas uit het schooljaar
1977-1978. De foto is te vergroten, door er op te klikken. De namen volgen nog.

Klasgenoten 1978-1979

1e rij zittend: Berty van Tiel - Ans v.d. Duijn - Sjaak Loeffen - Marcel Jans - Antoon Kremers - Noud Ariëns -Willy v.d. Meyde - Ellen Verstraten en Ans Evers

2e rij zittend: Jessy Hendriks - Elly v.d. Elzen - Peter van Ras - Erwin v.d. Burgt - Johnny Oberyé - Marijn Cuppen - Ans Brans - Antoinet Geurts - Angelique van Diepenbeek - Geert Hendriks - Wil Broekman en Tini v.d. Heijden 

3e rij staand: Ine Lukassen - Reggie Verstegen - Pieter Reinen - Boy Pierik - Anton Laurenssen - Peter Derks - Hetty Claassen - Josanne Sommers - Jan Burgers -Tecko v.d. Burgt - Frencis Hopmans en Frans van Diepenbeek.

4e rij staand: Martien Arts - Paul Thelosen - David Nooijen - Marcel Maassen - Leon Regter - Petra van Boxtel - Thijs Reinen - Toine van Gaal - Jolanda Verstraten - Anky Bol - Helmi Verstraten en meester Toon Ermers.

Op de foto ontbreekt Rosemarie van Dijk.

 

Klasgenoten 1979-1980

Hurkend vooraan: David Konings - Renske v.d. Linde - Anky van Diepenbeek - Barbara Benders - Gerard Loeffen - Mark van Gaal - Aryan v.d. Wiel - Ronald v.d. Burgt - Willy v.d. Crommenacker - Gerry Raaymakers en Ermerd Jan v.d. Burgt 

Zittend: René v.d. Ven - Marc de Klein - Albert Rongen - Angela Rutten - lnge Koenen - Jeanne Raijmakers - Jolanda Ermers - Wim Kremers - Monique Grunder - Sylvia Hopmans - Adrie van Diepenbeek - Patrick van Dijk en Rudi Geurts 

Staand 1e rij: Meester Martien Arts - Stefan Verstegen – Henny Verstegen - Lianne Beekmans - Marko Vollenberg - Marianne v.d. Heijden - Miranda Veld - Cora Verbeek - Christan van Sambeek - Mateo Keijzers - Edwin Sommers - Jolanda Theunissen en Meester Toon Ermers 

Staand 2e rij: Peter Arts – Jos Wijdeven - Annette Janssen -Yvonne v.d. Horst - Hudy v.d. Broek- Leon Pierik - MarcoTheunissen - Robby Arts - Tonny van Boekel en Johnny v.d. Ven 

Niet op foto: Esther Coenen en Maurice Watervoort