LANGENBOOMSE ACHTERNAMEN: A t/m G

 

Patroniemen: achternamen die zijn afgeleid van een voornaam.
Toponiemen: Namen met betrekking tot de leefruimte van de mens. Hiertoe behoren de namen van huizen, woonkernen, landerijen, wateren, gebieden, eilanden, enz.

 

VAN DER AA

Toponiem. Betekenis: mogelijk afkomstig van of wonend bij het water de Aa. Aa is een oude benaming voor een stromend water. Er  zijn vele riviertjes met deze naam, onder meer in Brabant en Gelderland.

AALBERS/ALBERS

Patroniem van Adelbert. Tweestammige Germaanse naam met de betekenis: ,door adelschitterend'; uit adel- (= adel) en -bert (= schitterend, stralend, glanzend); ook: 'stralend en van edele inborst'. Heiligennaam : Albertus. Voornamen: mannelijk: Albert, Bart of Bert; vrouwelijk: Bertha.

1980: Toon en Riek Albers zijn 40 jaar getrouwd.
Bovenste rij: Trix - Ad - vader Toon - moeder Riek - Bert - Hennie - Marijke - Gerrie en Tonnie
Onder: Irene - Riet - Diana  en José
(Niet op de foto: Ans, geëmigreerd naar Nieuw-Zeeland en Jan, overleden)

ADRIAANS
Patroniem van Adriaan. Deze naam betekent: man afkomstig uit Adria, dit is eenplaats aan de Adriatische Zee, in de buurt van Venetië.

Adria wordt in verband gebracht met het Latijnse ater = dofzwart, donker. Dit heeft betrekking op heidonkere zand langs de kust van de Adriatische Zee. Heiligennaam: Adrianus.  

Adrianus is ook de naam van enkele pausen, o.a. de Nederlandse Paus Adrianus Vl (1522-1523), geboren 1459 te Utrecht. Hij was een gerespecteerd geleerde, opvoeder van Karel V en kardinaal.

Roepnamen: mannelijk: Ariaan of Adriaan, vrouwelijk: Adriana. (Zie ook Ariens)

Pastor Toon vd Acker 

 

VAN DE AKKER
VAN DEN ACKER

Toponiem. Een akker is een stuk bouwland, gelegen tussen twee voren of greppels. Mogelijk afkomstig van 'de Akkers' in Nistelrode.

ARIENS
Patroniem van Adriaan. (Zie Adriaans)
ARNTS

Kassier - Dirigent en Organist Koos Arts

 

Gezin Martinus Arts - Wilhelmina Bisschops (Dellenweg)
Boven: Bertha-Rein-Jan-Bert
Midden-Richard-Frans-Lien
Onder-Truus-Rinus-Dina

Gezin van Jan Arts (Logtse Jan) en Johanna Jans (Zeelandseweg 1)

ARTS

Patroniem van Arnout. Beide namen hebben dezelfde betekenis. Een tweestammige Germaanse naam met de betekenis: 'heersend als een adelaar'; uit aran-, arn- (= arend) en –wald (= heersen, heerser).

Heiligennaam: Arnoldus.

De heilige Arnold kwam volgens de legende als citerspeler uit Griekenland naar het hof van Karel de Grote. Hij kreeg van hem als schenking het Buergelwald in het Land van Cleef. Hij werd begraven te Arnoldweiler bij Dueren. Kerkelijke feestdag is 18 juli. Hij is de patroon van de citermakers.

Voornamen: mannelijk: Art, Aart of Arend; vrouwelijk: Arnolda, Eerke.
VAN ASSELDONK

Toponiem.  Een donk is een zandbult in een moerassig terrein. Deze benaming komt veel voor in plaatsnamen, zoals Beek enDonk, Boerdonk.De betekenis van assel is niet bekend.

VAN BAKEL

Toponiem. Waarschijnlijk afkomstig van de plaats Bakel

BARDOEL
Oud patroniem. Oude naam, afgeleid van Bardolf. Belgische oorsprong rond Kortwijk/St. Denys; voert terug tot plm. 1300.

BARTEN

Patroniem van Bart. Afgeleid van Bartholomeus; Bar Talmai of Tolmai = zoon vanTalmai of Tolmai.

' Betekenis: 'hij die rijk aan rimpels is' of 'de vorentrekker'.

Deze naam komt voor in de Bijbel in het boek Numeris.

Heiligennaam: .Bartholomeus. Roepnamen: mannelijk Bart of Bartel; vrouwelijk Bartje.

BASTIAANS

Patroniem afgeleid van het Griekse Sebastos: man van Sebastia.

Betekenis: verheven, eerwaardig.

Heiligennaam: Sebastianus. Volgens de legende was hij een officier uit het leger van Diocletianus, die om zijn geloof op bevel van de keizer met pijlen doorschoten werd en dood gewaand. Hij herstelde echter en venweet de keizer zijn misdaden, waarop hij gedood werd. De naam komt vanaf de 14e eeuw voor in Nederland. Roepnamen: Bastiaan of Bas.
BAUMANN

Beroepennaam.

Waarschijnlijk van Duitse afkomst. Nederlandse benaming:bouwman = landbouwer.

BEEKMANS
Toponiem.

Betekenis: iemand die bij de'beek'woonde.

BEERDEN
Patroniem afgeleid van de Germaanse naam Bernardus. (Zie Bens en Berends)

BENDERS
Beroepennaam.

Betekenis: de binder: (vat)binder of kuiper

 

Engelbert Bens met kleinkind.  (Kammerberg)

Wim Bens (Kammerberg)

BENS

BERENDS
BERENTS

Patroniem afgeleid van de Germaanse naam Bernardus.

Deze drie namen hebben dezelfde betekenis. Betekenis: moedig als een beer: bern- (=beer) en –hard (=sterk, moedig ). Deze naam kwam in Germaanse streken veel voor.

Er zijn verschillende heiligen met de naam Bernardus, o.a.

Bernhard van Clairvaux 1091-1153. Voornamen zijn Berend en Bernard.

Samen naar Volendam:
Zus Hendriks-vd Berg - Jo Hendriks - Riek Bongers-Kuijpers - Piet Bongers - Riek Verstegen-Bongers en Koos Verstegen

 

VAN DE BERG

VAN DE BERGH

Toponiem. Betekenis: een verhoging in het landschap, men noemde een verhoging al snel een berg. Mogelijkheden zijn afkomstig van: den Berg in St.Hubert, op den Berg in Escharen, op den Berg in Sambeek

25 jaar getrouwd in 1974: Vader Harrie vd Berg-Jeanne-Christien-Peter-Henk en moeder Netje vd Berg-Martens

VAN BERGEN

Toponiem. Dit kan zijn een verhoging in het landschap of afkomstig van de plaats Bergen, bv. Bergen in Noord-Limburg of Bergen op Zoom.
BERGMANS

Toponiem. Dezelfde betekenis als van de Berg: iemand die van de berg afkomstig is, wonend op een verhoging in het landschap.

VAN BERLICUM

VAN BERKOM

Toponiem. Beiden hebben waarschijnlijk dezelfde betekenis : af komstig van de plaats Berlicum.

 

Gezin van Bethraij: Vader Gerrit-Gerard-Nettie-Jan-moeder Mientje 
onder: Greet-Albert en Willy

 

VAN BETHRAIJ

De betekenis is niet goed te achterhalen. Beth kan afgeleid zijn van het Germaanse patroniem Bette. Dit is een eenstammige verkorting van bert-namen = schitterend, stralend.

Ray kan afgeleid zijn van de eenstammige verkorting van een Germaanse rad- (= raad) naam. Ook is het mogelijk dat ray de betekenis heeft van rad of wiel. De naam kan mogelijk duiden op een herberg of een boerderijnaam.

VAN BEUSEKOM

Toponiem. Waarschijnlijk afkomstig van de plaats Beusichem.

VAN DE BIGGELAAR
Toponiem. Een laar is een open plek in het bos. Mogelijkheden zijn: afkomstig van de Biggelaar in Zundert of de Biggelaar in Oekel in Rijsbergen.

BISSCHOPS
Persoonsaanduiding. Mogelijke betekenis: werkend voor of betrekking hebbend op de bisschop. De familie Bisschops komt uit Duitsland. De naam Bisschops komt ook voor als vondelingennaam. Dikwijls werden vondelingen naar de geestelijkheid gebracht. Vandaar ook namen als priester en pastoor. Vermeldenswaard is om hier te vertellen dat Antoon Bisschops op 20 september 1818 te Escharen huwde met Bernardina Kerkdeur. Bernardina werd te vondeling gelegd voor de kerkdeur van de Boxmeerse Petruskerk.

BISSELING
Boerderijnaam. Achterhoekse familienaam, veel voorkomend in Bergh en Doesburg. ln 1503 wordt het Erve Bysselinc bij Doesburg genoemd. Er heeft in de 4e eeuw de vrouwennaam Bissura bestaan, afgeleid van 'bis', dat 'dartel, betekende. Een mannennaam Biso, in de 9e eeuw opgetekend, wordt verwant geacht met 'bisa', dat, noordenwind' betekende. Vooral in Gerderland en Overijssel komen veel-ing-namen voor; meestal zijn het boerderijnamen. 

 

Dina - Gon - Ties en Piet van Boekel (Russendaal)

Martinus van Boekel en Maria van den Bungelaar met hun kinderen.
(Liefkenshoeksestraat 6)

VAN BOEKEL
Toponiem. Waarschijnlijk afkomstig van de plaats Boekel.

DE BOER
Beroepennaam. Deze naam spreekt voor zich.

Josine en Sjef Boesten

BOESTEN

Topnoniem. Ook: Boosten.

Betekenis: voor wie ten oosten woont, het is een samentrekking van be-oosten.

BOETSKES

Patroniem van Bode. De waarschijnlijke verklaring is een eenstammige verkorting J van een Germaanse bod-naam. Betekenis: bod ='gebieden'.

Gouden paar: Grad van Bommel en Drika Derks Schoenmakers

Kinderen uit het gezin van Richard van Bommel:
Vlnr. Jan - Thea - Elly - Annie - Gerard - Gerda en Riet

 

VAN BOMMEL
Toponiem. Mogelijk afkomstig van de plaats Maasbommel of Zaltbommel.

De Langenboomse familie van Bommel is afkomstig van Maasbommel.

Sjef Bongers draagt zijn 1e H. Mis op in Langenboom:
Cato -Grad - vader Martien - Piet - Sjef - Harrie - moeder Grada - Jan - Riek en Toon

BONGERS
BOOGAERS

Toponiem. Beide namen hebben dezelfde betekenis: bongerd = boomgaard Deze naam komt veel voor in Zeeland en Haps.

VAN DE BOOM

Toponiem. Waarschijnlijk wonend bij een bepaalde karakteristieke boom of bomen.

BOONAERTS
Patroniem? Misschien een samentrekking van de namen Boon en Aerts? Boon is afgeleid van het Germaanse Bonne - Bone. De betekenis hiervan is zeer onzeker. Aerts als afgeleide van Arnout? (zie Arts)

VAN DE BOSCH

Toponiem. Mogelíjk wonend dichtbij een bos of afkomstig uit de plaats Den Bosch.

BOSMAN
Toponiem. Mogelijke betekenis: iemand die dichtbij het bos woont.

BOUWEN
Patroniem van Boudewijn. Een tweestammige Germaanse naam met ongeveer de betekenis 'stoutmoedige vriend': uit bold, boud = stoutmoedig en win, wijn = vriend.

BOUWMANS
Beroepennaam. Verwijzend naar bouwman = landbouwer. (Zie ook Baumann)

 

Boven: Bert van Boxtel - Piet Schepers - Dien van Boxtel-van Bruijsel- Regina van Boxtel - Piet van Boxtel-Mietvan Boxtel-van Boxtel - Lies Bergmans-van Boxtel - Nol van Boxtel - onder Jan van Boxtel en Joke v. Boxtel (Langenboomseweg)

VAN BOXTEL

Toponiem. Waarschijnlijk afkomstig van de plaats Boxtel.

BRAAM
Patroniem: verkorte vorm van de bijbelse naam Abraham. Dit is een Hebreeuwse naam en betekent: 'de (goddelijke) vader is barmhartig, is verheven. ln het oude testament wordt dit uitgelegd als: 'vader van vele volken'.

BRADA
Friese naam. De a-uitgang is een naamvalsuitgang uit de Oudfriese periode tot ongeveer 1550. Vaak is dit soort namen ontstaan uit roepnaam + a; in Brabant is dit vaak roepnaam + s.

 

Gezin Braks in 1923
Boven: Hanneke-Dorus-Wim-Martien-Grad-Knellis-Jan en Marietje

Onder: Joseph Braks en Johanna Braks-vd Heijden

BRAKS

Beroepennaam? Betekenis: brakke = jachthond. Mogelijk verwijzend naar het beroep van jager?

Gezin Martien Brans - Antonia Franken

6 zonen: Chris - Jan - Piet - Harrie en Jo. Tussen vader en moeder: Tiny

 

BRANS
BRANDS

Patroniem of toponiem. Betekenis als patroniem: een eenstammig verkorte Germaanse naam met brand (= zwaard). Het kan ook een toponiem zijn. afkomstig van de Brand in Zeeland.

BREUKEL
Toponiem? Afkomstig van de plaats Breukelen? Het woord breuk zit er in = onderbreking, breuklijn.

VAN DE BROEK

Toponiem. Een'broek' is lage moerassige, drassige grond. Mogelijk afkomstig van het Broek in Wanroy of het Broek in Sambeek.

BROEKMAN
Toponiem. Mogelijk dezelfde betekenis als van de Broek: man die dichtbij het Broek woont.

BULKENS
Persoonsaanduiding? Bulken = loeien van rundvee ; hard schreeuwen of huilen.

BURGERS
Persoonsbeschrijving? Een burger is een inwoner van een stad; iemand die stadrechten heeft.

VAN DE BURGT

Toponiem boerderij naam. Familie afkomstig van de 'burgt'. De Burgt was een versterkte hoeve. in Boekel. De meeste families van de Burgt zijn te herleiden tot deze Burgt

Broers en zussen Van der Burgt - Klein Kammerberg:
vlnr. Hendrik - Nellie - Frans - Wilhelmien - Tonnie - Christien - Herman en Jos.

BUTS
Patroniem van Budde. Een eenstammige verkorte Germaanse naam, resp. vleivorm daarvan met de betekenis: gebieden.

Samen feesten: Vrouw van Jan Buts - Dieneke van Duijnhoven-van Boekel en Jan Buts

 

VAN DE CAMP
Toponiem. Betekenis: afkomstig van of betrekking hebbend op de kamp = met sloot of  hek afgepaald stuk grond.            Zie ook: van de Kamp, van Kempen.

Gezin Christiaans wonende aan de Gasthuisstraat:
Boven: Toon-Mina-Bert-Anna-Tien
Midden: Dina-vader Marte-Gerrit-moeder Betje-Marietje-Lies en Mies
Vooraan: Harrie

CHRISTIAANS
Patroniem. Griekse naam. Het woord christen, afgeleid van het Griekse Christianos, het latijnse Christianus, werd volgens de bijbel voor het eerst in Antiochie gebruikt.  Christen is een afleiding van Christus, in het grieks ‘gezalfde’. Al vroeg in de middeleeuwen komt de naam in verschillende vormen voor. Heiligennaam: Christianus.
Voornamen: mannelijk Christiaan, Chris; vrouwelijk: Chrisje. 

25 jaar getrouwd op 10 mei 1944: Hoeve De Zandvoort
Theodorus Claassen en Wilhelmina van Hal

 Ietje - Ciska - Bertha - Wim - Hennie - Theo - Jo - Anneke - Hanneke en Kea

CLAASSEN
Patroniem, Griekse naam. Betekenis: zege van het volk, overwinnaar van het volk. Nike =  overwinning en laos = volk. Heiligennaam: Nicolaas. Bekend is de H. Nicolaas, bisschop van Myra in Klein-Azie circa 350.   Hij is een grote kindervriend en daarom de patroon van de schoolkinderen;  ook patroon van zeelieden en vissers.
Voornamen: Klaas en Niek.

COENEN
Patroniem, afgeleid van Coenradus. Tweestammige Germaanse naam met de betekenis: dapper en vaardig. Koen = dapper, moedig; raad = raad. Vele adellijke en vorstelijke personen droegen deze naam, o.a. de H. Konrad, bisschop van Konstanz. Hij schonk zijn hele erfgoed weg aan  kerken, kloosters en de armen en maakte driemaal een pelgrimstocht naar het Heilige Land.

Voornamen: Koen.

CORNELISSEN
Patroniem, latijnse naam. Betekenis: de man met de hoorn, beschermheer van het rundvee(hoornvee). Heiligennaam: Cornelius. H. Cornelius is schutspatroon tegen kinderstuipen.

Gezin Frans Couwenberg en Maria Claassen (Zeelandseweg 4)
Kinderen: Marietje - Bert - Anna - Frans - Harrie en Sjaan

COUWENBERG
Toponiem. Mogelijkheden: afkomstig van ‘de Kouwenberg’ in Reek of ‘de Couwenberg’ in Cuyk.  Zie Kouwenberg.

CREMERS
Beroepennaam. Afgeleid van marskramer. Een kramer of kremer is iemand die langs de huizen gaat om spullen te verkopen. Zie ook Kremers.                          VAN DE CRIJSEN
Toponiem. Mogelijk: afkomstig van het Hagelkruis in Beugen.

CUPPEN
Patroniem, afgeleid van de Hebreeuwse naam Jacob. Betekenis: verdringer van zijn broeder: Jacob en Esau. Heiligennaam: Jacobus. De naam kreeg bekendheid door de apostelen Jacobus de meerdere = de oudste en Jacobus de mindere = de jongste. Jacob de meerdere, broer van Johannes, werd door toedoen van koning Herodes ter dood gebracht. Volgens de legende zou hij in Spanje gepredikt hebben en daar begraven zijn. Zijn lichaam werd overgebracht naar

Santiago de Compostella. Van de 10e – 15e eeuw was dit een van de beroemdste pelgrimsplaatsen in West-Europa die aanleiding gaf tot een grote verering langs de wegen daarheen. Kerken, kloosters en kapellen werden langs die wegen gesticht en sagen en legenden ontstonden. Daardoor werd Jacobus zeer populair als heilige. Hij is de patroon van de pelgrims.

Jacobus de mindere was de eerste bisschop van Jeruzalem. Hij stierf de marteldood. 

VAN DAAL

VAN DALEN
Toponiem / patroniem . Beide namen hebben enigszins dezelfde betekenis. Waarschijnlijk is het een toponiem: ten dale, van het dal, van een laaggelegen gedeelte. Ook kan de naam zijn afgeleid van het Germaanse patroniem Dalle/Dale. Dit is een vleivorm van Germaanse adel-namen = voornaam geslacht.

DAVERVELD
Toponiem. Zit hier het woord ‘daveren’ in? Een veld waarop gedaverd werd, bijv. met paarden? Of het woord ‘daverend’? = schitterend, geweldig.

DEKKERS
Beroepennaam: dakdekker

DELPEUT
Toponiem. Buitenlandse naam.

Louis Delpeut is lid van een vereniging van mensen met Franse voorouders. Uit onderzoek is gebleken dat de familie afkomstig is  uit het plaatsje Peugh bij Dijon in Zuid-Frankrijk. Onder invloed van de aardappelziekte phitophtora, waardoor hongersnood was ontstaan, trokken veel mensen weg naar andere landen in Europa. (Uit Ierland gingen veel mensen naar Amerika). Voorouders van de familie Delpeut kwamen als ketellappers naar Nederland.

DERKS
Patroniem. Er zijn twee  mogelijkheden: = verkorting van Diederik: een tweestammige Germaanse naam met ongeveer de betekenis: ‘machtig onder het volk’; uit diet=volk en rik,  rijk=machtig. = afgeleid van het Grieks met als betekenis: ‘geschenk van God’. Heiligennaam: Theodorus. De H. Theodorus was een eenvoudig soldaat in het leger van keizer  Maximiamus. Hij stak een heidense tempel in brand en werd in 306  gruwelijk gemarteld en verbrand. Er zijn diverse heiligen met deze naam.

Voornamen: Derk, Dirk, Dorus.

VAN DIEPENBEEK
Toponiem. Waarschijnlijk afkomstig van de Belgische plaats Diepenbeek.

VAN DIETEN
Toponiem of patroniem of combinatie daarvan? = van duidt op een toponiem. = patroniem van het Germaanse diet = volk, lieden, ook krijgsvolk, held. Mogelijke verklaring: van het krijgsvolk?

DIRKS
Patroniem. Zie Derks.

DOELEMAN
Naam afgeleid van een herberg met schietbaan?

VAN DONGEN
Toponiem . Mogelijk afkomstig van de west-Brabantse plaats Dongen.

DONKERS
Toponiem. Betekenis: verwijzend naar donker – duister – somber - onbekend

VAN DONSELAAR
Toponiem. Verbastering van van Doorselaar: een laar met doornstruiken. Laar = open plek in een bos

 

Gezin Van Doorn aan de Langenboomse weg

VAN DOORN
Toponiem. De naam kan afgeleid zijn van doornstruik, braamstruik. Ook is het mogelijk dat de naam verwijst naar de plaats Doorn, of ook Deurne.

VAN DRIEL
Toponiem. Mogelijk afkomstig van de plaats Driel.

VAN DRUTEN
Toponiem. Mogelijk afkomstig van de plaats Druten.

VAN DER DUIJN
Toponiem. Een duin is een zandheuvel. Mogelijk wonend bij een zandheuvel.

Toon van Duijnhoven - de kapper - en Bertha van Boekel

Kinderen van Martinus van Duijnhoven en Anna van Els (Eikenlaan 33)

Boven: Mimi - Piet en Jan    Onder: Cato - Harrie - Toon - Coos en Anna

VAN DUIJNHOVEN
Toponiem. Enigszins dezelfde betekenis als van der Duijn. Hoven = hof = boerderij. Dus mogelijk: afkomstig van een boerderij vlakbij een duin.

VAN DIJCK

VAN DIJK 
Toponiem. Betekenis: wonend aan de dijk of aan de weg. De oude betekenis van dijk of dike = weg.

Mimi Jordens en Mina van Dijk met carnaval