Processie in de Paterstuin, gehouden tot 1960

Het rustaltaar stond in de Paterstuin.

Broeder Michiel knielt bij het altaar. Rechts knielend: Koos Willems

Bijna alle meisjes zijn wel eens processiebruidje geweest.

Baldakijn dragers o.a. Dorus v.d. Hagen en Grad Jans. Misdienaar vooraan is Jan van Schayik. Vooraan pastoor Reisch.

Mannen en vouwen natuurlijk strikt gescheiden.

Bruidjes die dragen zijn o.a. Cato Verstegen en Zus Berends.
Helemaal rechts staat Pieta van Leuken.

De begeleidster van de bruidjes was juffr. Annie van Kuppevelt

Natuurlijk ontbrak fanfare "Amicitia" niet met als dirigent Koos Arts. Met kleine trom Piet Jans. Met bugel Toon Theunissen.

1946: boven en onderstaand foto´s van het 25-jarig priesterfeest van pastoor Reisch.

Pastoor De Boer zegent in 1953 de motoren van Wim van Schayik - Jan Roefs en
Bert Gerrits.

Plechtige communie bij pastoor De Boer. Klaar staan o.a. Christ Kuppen - Theo v.d. Wiel en Fientje Hendriks (met bril). Misdienaar Koos de Klijn.

De buurjongetjes Christ Kuppen en Theo v.d. Wiel leggen de plechtige gelofte af.
Juffr. Jaspers kijkt toe.

Bruidjes in 1954

Wie deden de 1e Communie, hier op weg van het klooster naar de kerk.?

100 jaar processie naar Handel: mei 1997