LANGENBOOMSE ACHTERNAMEN: I t/m P

 

Patroniemen: achternamen die zijn afgeleid van een voornaam.
Toponiemen: Namen met betrekking tot de leefruimte van de mens. Hiertoe behoren de namen van huizen, woonkernen, landerijen, wateren, gebieden, eilanden, enz.

 

Ivens
Patroniem van Ife. Mogelijk een oorspronkelijk eenstammige naam uit ijf.
Voornaam Ivo.

Jacobs
Patroniem van Jacob. Hebreeuwse naam. Jacob is de zoon van Isaak, vader van twaalf zonen en stamvader van het volk Israel. Betekenis: verdringer van zijn broeder; Jacob en Esau. Heiligennaam: Jacobus. Voornamen: Jacob en Kobus.

Zie ook: Cuppen en Kuppen.

Gezin Piet Janssen en Miet Straatman: (Dellenweg 10)
Kinderen: Mart - Nelly - Truus - Francien en Sjaak

1947: Gezin Harrie Jans en Hanneke v.d. Berg:
Nettie - vader Harrie - tweeling Wim en Jan met daartussen Joke - Corrie - moeder Hanneke en Antoon. Henk was nog niet geboren.

Jans

Jansen

Janssen

Janssens                    

Jensen
Al deze namen zijn afgeleid van het patroniem van Johannes. Hebreeuwse naam met de betekenis: Jahweh is genadig. Deze naam kreeg vooral bekendheid door Johannes de Doper. Heiligennaam: Johannes.Als voornaam in verschillende vormen, werd het de meest voorkomende naam in Nederland. 
Voornamen: Jan, Hannes, John.

Jilesen
Patroniem van Jille. Een vleivorm van Germaanse geld – gildnaam = waarde, vergelding. Heiligennaam: Egilius. Voornaam: Jilis.

de Jong
Persoonsaanduiding. Meestal betekende dit de jongere, in tegenstelling tot de oudere.

Joosten
Patroniem van de Griekse naam: Judocus. Betekenis: pijlenhouder. Latijnse justus = rechtvaardig, rechtschapen. Justinus is de naam van enkele Byzantijnse keizers.
Voornamen: Joost en Judocus; vrouwelijk: Judoca

Gezin Jordens (Schaapsdijk):
Annie - Gerrie - Truus - vader Martien - moeder Antonia - Joke - Antoon en Marietje

Jordens
Patroniem van Jordaan. Dit is van oorsprong een Germaanse naam. Deze wordt in verband  gebracht met aarde en land onder invloed van de kruistochten i.v.m. de rivier de Jordaan door associatie met Johannes de Doper.

Josemanders
Patroniem. Dit is een verschrijving van de naam. Peter Josephs Manders kwam in 1773 van Gemert naar Gassel. De naam werd door betreffende ambtenaar fonetisch opgeschreven, d.w.z. hij schreef de naam op zoals hij die verstond. De naam is dus eigenlijk Manders, een patroniem van Herm. Zie Hermens, Hermans, Manders.

Junier
Buitenlandse naam. Deze familie stamt af van een Zwitserse soldaat die in Grave kwam wonen

van de Kamp
Kamp
Toponiem. Deze namen hebben dezelfde betekenis: = Een kamp is een stuk weiland. = Kamps is afkomstig van een weiland

van Katwijk
Toponiem. Afkomstig uit de plaats Katwijk (bij Cuyk).

Kelders
Toponiem. Kelder afgeleid van bier- of wijnkelder van een herberg. Het kan de naam van een herberg zijn.

van Kempen
Toponiem. Kan dezelfde betekenis hebben als van de Kamp. Ook mogelijk: uit de Kempen.

Kersten

Kerstens
Patroniem van Karst.  Heiligennaam: Christiaan. Zie Christiaans. Soms wordt deze naam ook afgeleid van Christoffel. Betekenis: hij die Christus in zijn hart draagt.

Voornaam: Kersten.

van Kessel
Toponiem. Afkomstig van de plaats Kessel.

Keyzers

Keijzers
Persoonsbeschrijving. Waarschijnlijk duidend op iemand die keizer is geworden van het Gilde. Keizer werd iemand die driemaal het koningschieten gewonnen had.

Kivits
Dierennaam, ook toponiem. ‘De Kivit’ is een toponiem  in Nistelrode.

Klarenbeek
Toponiem. Afkomstig van de plaats Klarenbeek (in Gelderland)

 

Gezin Hermanus de Klein uit De Maurik

 

1944: Familie de Kleijn 25 j getrouwd. Ze woonden op de heide, vlakbij het huidige achterste paviljoen bij De Kuilen.
Begin 1945 verlaten, vanwege de aanleg van een vliegveld.

Boven: Koos-Mina-Marinus-Dina en Grad 

Onder: Riek - vader Bert - Wiel - moeder Berta Kerstens en Miet

1963: Wim de Klein en Marie Verstegen zijn 25 jaar getrouwd. (De Logt)
Staande: Nelly - Herman en Jeanne.
Zittend: vader Wim - Gerry - Wilhelmien - moeder Marie - Ria en Tiny

Gezin Martien en Cato de Klein-Arts. 25 jaar getrouwd. (Maurikstraat 27)
Sjan - Tina - vader Martien - moeder Cato - Riny en Herman

de Klein

de Kleyn

de Kleijn

de Kleynen

de Klijn
Persoonsaanduiding. Deze namen hebben dezelfde betekenis. Ze kunnen betrekking hebben op het uiterlijk van een persoon. Ook zijn er nog andere mogelijkheden.

van Kol
Toponiem? van = afkomstig van

Konings
Kan een persoonsaanduiding zijn. Mogelijk een koning bij het gildeschieten.

Koolen
Patroniem. Afgeleid van Nikolaas. Zie Claassen.

Kouwenberg
Toponiem. Mogelijkheden: afkomstig van de Kouwenberg in Reek of de Couwenberg in Cuyk. Zie Couwenberg.

Kremers
Beroepennaam. Afgeleid van marskramer. Een kramer of kremer is iemand die langs de  huizen gaat om spullen te verkopen. Zie ook Cremers.

Gezin van Bert van Krijl en Miet van Kessel:
Boven: Annie - Nellie en Gerrit
Onder: vader Bert - Peter - Jos en moeder Miet

van Krijl
Toponiem. Mogelijkheden zijn: afkomstig van Kreiel (limburg); Kreil (Noord Holland); Kreyl (Noord Brabant), Kreijel (Limburg).

Kuipers

Kuijpers

Kuypers
Beroepennaam. Iemand die houten kuipen maakt.

van Kuppeveld

van Kuppevelt
Toponiem. Betekenis: afkomstig van het veld van Jacobus Kuppe in de Reek. Beide families zijn afstammelingen van dezelfde familietak.

Kusters
Beroepennaam: koster

Gradje Koenen

Lamers

Lammers
Patroniem van Lambert. Een tweestammige Germaanse naam met ongeveer de betekenis: ‘beroemd in zijn land’; uit land = land en bert = schitterend, stralend, beroemd. Heiligennaam: Lambertus. St. Lambertus was bisschop van Maastricht in de 7e eeuw.

Voornamen: Lamert, Lambert en Lammert.

van ’t Land
Toponiem. De naam spreekt voor zich.

van Lanen
Toponiem. Mogelijkheid: wonend bij de laan / lanen.

Lange
Persoonsaanduiding. Mogelijk iemand die erg lang is. Het kan echter ook op iets heel anders duiden.

Leenders
Patroniem van Leendert. Een tweestammige verkorting van de Germaanse naam Leonhard; leo = leeuw en hard = sterk, stevig. De naam kreeg zo de betekenis: sterk als een leeuw.

Heiligennaam: Leonardus. Voornamen: Leendert,  Lindert en Linnard.

Vrouwelijke maam Helena; oorspronkelijk een Griekse naam met de betekenis ‘fakkel’, dus ‘de schitterende, stralende’.

van Leuken
Toponiem: omheining / omheinde ruimte.                           

van Lieshout
Toponiem. Afkomstig van de plaats Lieshout.

Ligtvoet
Persoonsaanduiding. Mogelijk iemand die heel snel kan lopen ofwel ‘lichtvoetig’ is.

van Limbeek
Toponiem – boerderijennaam. Betekenis: lim = leem-beek? Er bestaat een plaats Lembeck in Duitsland. In de Achterhoek is een boerderij de Limbeek, ook een boerderij de Kleine Limbeeck. 

1942: Gezin vd Linden

Boven: Anna - Harrie - Antoon - Helm - Jan - Tien - Koos - Guus en Mien
Zittend: vader Hannes van der Linden en moeder Mina Wientjes

Gezin van Koos en Mies van der Linden-Arts (Maurikstraat 10)
Boven: Wim - Ria - Koos jr. - vader Koos - Tiny - moeder Mies - Mientje en Harrie
Onder: Leo - Antoon - Herman en Jan

van de(r) Linden
Toponiem. Mogelijk afkomstig van een plek met lindebomen.                            

Linders
Patroniem van Leendert. Zie Leenders.

van Lith
Toponiem. Afkomstig van de plaats Lith.

 

Gezin Marinus vd Lockand

van de Lockant
van de Lockand
Toponiem. Waarschijnlijk afkomstig van de Lokkant in Haps.

Loeffen
Patroniem. Afgeleid van het Germaanse Ludolf: Betekenis: samentrekking van volk en wolf. Lud = volk, lieden, vrije mensen, krijgers. De wolf werd door de Germanen vereerd als een heilig dier. Heiligennaam: Ludolphus.
Voornamen: Loef  en Ludolph.

Lukassen
Patroniem. Betekenis: man afkomstig uit Lucanie. Lucas, de 3e evangelist, wordt in de bijbel genoemd: ‘ de geliefde geneesheer’. Hij is de schutspatroon van de artsen en van de schilders.

Heiligennaam en voornaam: Lucas.

Gezin Lukassen
Dora-Lambert-Marietje-Jo-Mien-Annie-Gerda-Theo  Zittend: Piet en Sien

Maas

Maassen
Patroniem afgeleid uit het Aramees van Thomas. Betekenis: tweeling – twijfelaar. Thomas, bekend als de ongelovige Thomas, die aanvankelijk niet wilde geloven in de opstanding van Christus. Bekend is de H. Thomas van Aquino. 
Voornaam: Thomas, Tom.

de Maeyer
Beroep: maaier. Vanwege de schrijfwijze waarschijnlijk van Belgische afkomst.

de Man
Persoonsaanduiding. De naam spreekt voor zich. 

Gezin De Man

 

Hannes Manders (Kammerbergweg) was boer - timmerman - jager enz. 

Manders
Patroniem afgeleid van Hermanus. Zie Hermens. Toch zijn er ook families met de naam Manders, die niet te herleiden zijn op een patroniem. Hieronder een doopbewijs uit 1570 uit Turnhout in Belgie, alwaar de naam Manders (2e regel links) al op voorkomt.

 

Familie Martens, wonende aan de Hogesteenweg:
Boven: Martien-Mien-Liza-Louis-Marietje-Jo-Netje-Piet en Zr.Jeanette(Nellie)
Beneden: Koosje - Vader Piet - Harrie - moeder Hanneke Peters - Wim

Martens
Patroniem. Armeense naam betekent krijgsman. Het is een verkleinvorm van Martinus van Mars, de God van de oorlog. Heiligennaam: Martinus. St. Maarten werd bekend over de vele verhalen over hem. Hij was een Romeins  soldaat die de helft van zijn mantel aan een bedelaar gaf. Later werd hij bisschop van Tours. 
Voornamen: Martien en Marten.

Mast
1. eigenschap: lange, opgeschoten kerel. 2. afleiding van varkenshoeder;  mast = varkensvoer, voedering. 

Stanilaus van Melis bij vertrek naar Brazilie op 16 aug 1958:
daar zou hij bisschop worden

Gezin Meggelaars (Peelweg):
Boven: Martien - Coos - Miet - Jan en Sjaak
Onder: Vader Bert Meggelaars en moeder Marie Meggelaars-Jansen

Meggelaars

Toponiem. Mogelijk afkomstig van Mechelen.

van Melis
Toponiem. Mogelijk afkomstig van de plaats Milheeze.

Meulensteen
Beroep: molenaar. Verwijzend naar een molensteen.

Gezin van Marinus Meulepas en Cato van Zeeland (Maisweg 20):

Toon - vader Marinus - Frans - Riny - Marianne -moeder Cato - Anny en Lies

Meulepas
Toponiem. Betekenis: meulen = molen; pas = laaggelegen weiland. Een stuk grond genaamd ‘de Meulepas’ ligt in Gassel. Waarschijnlijk heeft daar vroeger een klein waterrad gestaan.

van der Meijde
Verwijzing naar mei/meiboom.

Moorman
Persoonsaanduiding. Waarschijnlijk iemand met een donker uiterlijk.

Mooren

Moors
Persoonsaanduiding. Dezelfde betekenis als Moorman.

Mulder

Muller
Beroep: molenaar.

Mutsaers
Beroep? Afgeleid van mutserd = takkenbos. Kan van houthandelaar of houtsprokkelaar zijn

van Oorschot
Toponiem

Oosterhout
Toponiem

Opsteegh
Toponiem. Opsteegh = wonend op Steegh. Mogelijk afkomstig van de Pannesteeg in Velp

Otten
Patroniem afgeleid van het Germaanse Od = erfgoed. Heiligennaam: Otmarius.
Roepnamen: Otto en Ot

Paters
Persoonsaanduiding? Mogelijk wonend op een boerderij van de paters? Voorbeeld: de fam. Aben in Ledeacker heeft de bijnaam de Paus: een Aben was Zouaaf in het leger van de Paus.

Pennings
Muntnaam.

Grad Peters en Dina Verstegen (Lindenweg)

Peters
Patroniem afgeleid van het Griekse rots.Symbool van vastheid, vertrouwen.De discipel Simon ontving deze naam van Christus: en ik zeg u dat gij Petrus zijt en op deze petra zal ik mijn gemeente bouwen. Petrus werd beschouwd als de eerste paus. 
Voornamen: Peter en Piet.

van Poppelen
Toponiem. Poppelen is een plaats in België.

Prinsen
Kan een persoonsaanduiding zijn. Mogelijk wonend op een boerderij van een kroondomein of een verband met een leger.