HISTORIE S.E.S. LANGENBOOM

De oprichting

7 augustus 1937. De datum die de boeken in is gegaan als de oprichtingdatum van onze voetbalvereniging. Er werd in Langenboom echter al eerder tegen een bal aan getrapt. Begin 1900, in de tijd dat het voetbal zijn weg in Nederland begon te vinden, waren ook in Langenboom jongeren die op een stuk grond, een weiland bijvoorbeeld, onderlinge voetbalwedstrijdjes speelden. Van een georganiseerde vereniging of competitie was echter geen sprake. In 1910 leek enige vorm van organisatie haar intrede te doen in het Langenboomse voetbal; toen namelijk werd de eerste voorloper van S.E.S. opgericht onder de strijdlustige naam “De gloeiende spijker’. In de jaren ’20 en ’30 was het in Langenboom een komen en gaan van verschillende clubjes als Excelsior, Victoria en Transvalia alvorens op 7 augustus 1937 de huidige vereniging onder de naam Wit-Zwart werd opgericht.

Ook in de Langstraat had men een eigen voetbalclub VBO. Wat de afkorting betekent is tot heden onbekend. Hier staan op 1 nov. 1943 op de foto:
Koos Meggelaars - Sjef van Duijnhoven - Jo Nuijen - Jan Meggelaars - Gerrit Verstegen en Tien Arts (zoon van slachter Jan Arts)
Onder: Jan en Piet van Os - Jo Verstegen (Has zn) - Toon van Os en Kees van Hout (Marinus zn)

Jubileumfoto 1942:

Boven: Tien Arts (Ca) - … - Tien Arts (keeper) - Bert Couwenberg - … - Wim v.d. Hagen -
Tien Verstegen - Harrie Bongers - Piet Jans - Jozef v.d. Hagen - Gerrit Braam en

Harrie Arts (Ca)
Staand: Gerrit Berends - Walter Hendriks - Ton Verstegen - Wim Kuijpers - Herman Arts - Tien v.d. Linden - Bert van Bakel - Koos Verstegen - Piet Bongers - Thé Berends -
Jo Hendriks en Toon van Huisseling
Zittend bestuur: Herman van Bakel - Tien Hendriks - Harrie van Els - Pastoor Reisch - Piet v.d. Hagen - Koos van Gaal en Harrie Kuijpers

Zittend jongeren: Gerrit Reinen - Harrie Nuijen - .. Braam en Wim van Os

2e rij: Frans Couwenberg - Gerrit Verstegen - Jan van Os - Jan Meggelaars - Harrie van Hout - … - Tien van Duijnhoven - Tien Martens - Albert Bens (Wim zn) - Tien Arts en
Cor Hofmans

Vooraan: Wim Hofmans - … - .. Verbeek - Jan van Schayik - Jo Nuijen - Piet van Os - Tien van Hout - Albert Bens (Jo zn) - Cor Cuppen en Jo Kuijpers

---------------------------------------

Langenboom wordt S.E.S.

Bij de oprichting had onze vereniging de naam Wit-Zwart gekregen. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog veranderde men de naam in Langenboom. Echter enkele jaren na de oorlog stond ook deze naam weer ter discussie; men vond de naam te simpel. Op de Algemene jaarvergadering van 31 juli 1948 besloot men ten slotte om te kiezen voor de naam S.E.S. wat betekende Steeds Eendrachtig Samenwerken. Men startte in 1937 met twee teams en speelde de eerste wedstrijden op een stuk grond aan de Dempseyweg. Al snel verhuisde de club echter naar een terrein achter de Thomasweg, dat men Heidelust doopte, zodat men beschikte over een eigen terrein. Omkleden en douchen gebeurde de eerste jaren in het nabijgelegen Café van Duynhoven.

Sportpark de Kogelberg

In de jaren ’40 ging het goed met de vereniging en ze groeide en bloeide. Echter zat men in de maag met het voetbalterrein Heidelust. Men was uitgekeken op het ‘stoffige nest’, dat bezaaid was met scherpe stenen. Gelukkig werkte de gemeente Mill mee en zo kon men op 18 juli 1948 een nieuw terrein, op de plaats van het huidige sportpark aan de Dennendijk, op feestelijke wijze in gebruik nemen. Een tiental jaren later werd het eerste kleedlokaal in gebruik genomen.

Opening nieuwe sportpark aan de Dennendijk door burgemeester Van Nispen tot Sevenaer. Achter hem met bril staat Martien Arts, toen voorzitter.
Links staan o.a. Jan Bongers en Theo Roelofs (bakkersknecht)

Bestuur en leden bij het Bondsgebouw.

Jo Gerrits - ... - Martien vd Linden - Herman Arts - Pastoor Reisch - Jo Verstegen - Piet vd Hagen-Wim vd Hagen-Koos van Gaal-Jozef vd Hagen-Gerrit Derks

Kampioen in 1942: Toon van Huisseling - Wim Kuijpers - Jo Hendriks - Theo Berends - Koos Verstegen - Walter Hendriks - Toon v.d. Linden - Herman Arts - Harrie van Bakel - Piet Bongers - Tien Verstegen en Gerrit Berends
(Ze droegen toen voor het eerst rode shirts - geschonken door Wim Jans)

Op het voetbalveld Heidelust (Nu Thomasweg) werden ze met het kampioenschap gefeliciteerd. Herman Arts ontvangt de bloemen.

Grote belangstelling bij de intocht van de kampioenen in 1942 in Langenboom, nog steeds in hun voetbalkleding. 

Elftal eind 40´er jaren. De mannen met de lange broeken:
Boven: Harrie Braks - Jan Bongers - Albert Bens (Wim zn) - Jo Verstegen (Has zn) en Toon Verstraten.
Beneden: Cor Reinen - Harrie van Bommel - Gerrit Derks - Jo Nuijen - Albert Bens (Jo zn) en Sjef Braks

1949: Boven: Albert Geurts - Cor Reinen - Jan Bongers - Harrie van Bommel (Canada) - Jo Verstegen - Arie van Diepenbeek - Frans van Zeeland - Piet Hendriks en Jan Geurts
Beneden: Albert Bens - Arnold Siroen (Canada) en Piet Bens
Zie het prachtige SES-borduurwerk

1947: 2e elftal:
Boven: Harrie Bongers -Tien Arts (Canada) -  Piet Jans - Harrie Reinen - Harrie van Bakel en
Gerrit Berends

Onder: Jo Nuijen - Wim van der Hagen - Harrie v.d. Berg - Harrie Arts (Canada) en
Albert Couwenberg

1e elftal rond 1954: Staand: Bestuurslid Coos van Gaal - Harrie Nuijen - Gerrit Hofmans -Jo Nuijen - Toon Bongers - Toon van Huisseling - Jan Geurts - Jan Thelosen -scheidsrechter v.d. Loop en bestuurslid Jo Hendriks

Knielend: Harrie Bongers - Tien v.d. Linden - Sjef Arts - Jo van Zeeland en Harrie van Bakel

Team rond 1953: Boven: Henk Thelosen - Jo Verstegen (Has zn) - Wiel Jans - Jo van Zeeland - Jo Verstegen (Jan zn)
Beneden: Gerrit van Bommel - Harrie Reinen - Herman Straatman - Cor Reinen - Jo Nuijen en
Jan Bongers
  (De shirts zijn veranderd)

Eerste sportieve successen

Ondanks een eerste kampioenschap van het 1e elftal in 1942, kwamen de echter sportieve successen in de jaren 50. Zowel in 1957, 1958 als in 1959 werd het eerste elftal kampioen in de 1e klasse onderafdeling met in ’59 een promotie naar de 4e klasse KNVB. In 1961 zou één van de hoogtepunten uit de S.E.S.-historie volgen. In een beslissingwedstrijd, in Uden, om het kampioenschap van de 4e klasse versloeg S.E.S. namelijk Herpinia voor maar liefst 6500 toeschouwers.

Na afloop gingen de spelers op de schouders.

Elftal 1961: Staand: Henk Verstegen-Wiel Jans-Tien Berends-Toon Bongers-Tien Verstegen-Herman de Klein-Jan Snoek-Ad van der Horst
Hurkend: Wim Verstegen-Arie van Diepenbeek-Wim Verstegen (Janzn)-Jo van Zeeland en Henk Thelosen

Vele jaren speelden de gebroeders Verstegen bij de senioren van SES.

Hier staan Tien - Jo en Henk en  hurkend Wim de keeper.

Jongere broer Jan speelde toen nog bij de junioren. Later speelde hij vele jaren in het 1e elftal.

Elftal 1962: Staand: Harrie Nuijen-Toon Bongers-Wiel Jans-Tien Verstegen-Ad van der Horst-Henk Verstegen en Jo Verstegen
Hurkend: Henk Thelosen-Arie van Diepenbeek-Wim Verstegen-Jo van Zeeland en Herman de Klein

1961: A-Junioren kampioen: Wim Verstegen - Henk v.d. Hoogen - Henk van Bommel - Hendrik v.d. Linden - Jan v.d. Linden - Henk Wijdeven - Willy v.d. Linden - Arie van Diepenbeek en Wim Reinen
Onder: Corke van Diepenbeek - Tiny Janssen - Rien Bastiaans - Wim v.d. Hoogen en Adje Bastiaans

In 1962 vierde men het 25-jarig jubileum. Het bestuur bestond uit: Boven: Harrie Bongers -
Kobus Arts (penningmeester) - Jo Hendriks

Zittend: Wim van der Hagen (secretaris) - Pastoor Hoenselaars en Martien Arts (voorzitter)

Het eerste en het tweede elftal bij het zilveren jubileum in 1962

A-junioren 1963:
Wim Verstegen - Theo v.d. Horst - Cor Rongen - Wim Arts - Wiel Siroen - Harrie van Lith - Toon Roefs en Wim Reinen

Onder: Jan Verstegen - Theo Peters - Jozef de Klein - Cees v.d. Wijst - Jan Jans en Tonnie Ranken

1963: 1e elftal: boven: Henk Thelosen - Tien Verstegen - Jan Snoek -  Herman de Klein -
Gerrit van Diepenbeek
onder: Jan van Dijk - Jan Arts - Henk van Bommel - Wim Verstegen - Arie van Diepenbeek - Jo van Zeeland en Henk Sommers

1968: 1e elftal als winnaar van de zilveren molentrofee:
Boven: Jan Arts - Jozef de Klein - Jan Snoek - Jan Verstegen - Henk Sommers - Harry van Lith - trainer Morsink en Martien Arts (voorz.) 
Onder: Harrie v.d. Horst - Henk Thelosen - Wim Verstegen - Wiel Siroen en Henk van Bommel

1e elftal 1970: Trainer Schrot - Jan v.d. Linden - Cor de Man - Sjaak Janssen - Henk Sommers -
Cees v.d. Wijst - Jan Verstegen en Toon Roefs

Onder: Peter v.d. Wijst - Wiel Siroen - Harrie van Lith - Leo Sommers - Lambert Verstraten en
Koos Verstegen

2e elftal 1969: Trainer Bennie Klerx - Arie van Diepenbeek - Wim Arts - Jan Snoek - Jan Arts -

Henk de Klein - Gerrit van Diepenbeek - Herman Wijdeven en Cor Reinen

Onder: Cor Rongen - Harrie v.d. Horst - Ton Thelosen - Koos Verstegen - Harrie Brans - Cees v.d. Wijst en Wiel Thelosen

3e elftal 1970: Herman Beekmans - Herman de Klein (Jan zn) - Harrie Ermers - Joop van Wijchen - Jo Buts - Cor Emons - Wim de Klein en Henk Verstegen
Onder: Jan Jans - Gerrit Janssen - Marius van Boekel - Peter van Duijn en Koos van Lith

1972?: Wim Buts - Herman Wijdeven - Henk Jans -Herman Sommers - Tiny de Klijn - Theo Vervoort en Ton v.d. Horst
Onder: Harrie v.d. Horst - Toon Bens - Jan de Klein - Wim Franken en Henk de Klein

Gemeentelijk elftal speelde in 1972 tegen Sparta ´25 (Beek en Donk).
Bennie van Boekel (Juliana) - Wiel Siroen (SES) - Toon Hurkmans (Willy´s) - Peter Berends (Juliana) - Jan Verstegen (SES) - Fons Ermers (Willy´s) - .... - Piet van Berlicum (Willy´s) - Theo Bens (Juliana)
Onder: Karel van Laake (Juliana) - Huub de Hoog (Juliana) - Jan van Berlicum (Willy´s) - Mart Gerrits (St. Hubert) en Cor Rongen (SES)

1e elftal: Boven: Henk Verstegen - Wim Arts - Thijs Reinen - Jan Arts - Tien Verstegen - Harry van Lith - Jo Reinen (leider) - trainer Morsink
Onder: Kees v.d. Wijst - Jozef de Klein - Wiel Siroen - Koos Verstegen - Leo Sommers - Jan Verstegen en Cor Rongen

Keeper Koos Verstegen maakt een aanval van de Willy´s onschadelijk. Jan Verstegen  en Henk Sommers controleren of alles goed gaat.

Door de kopbal van Leo Sommers wordt de aanval afgeslagen. Jan Verstegen en Harry van Lith kijken toe, ook aanvaller Bart Emons van de Willy´s.

Piet van Berlicum van de Willy´s probeert te scoren. Keeper Koos Verstegen en verdedigers Kees v.d. Wijst en Henk Sommers slaan de aanval af.

Jan Verstegen (links) maakt met een rake kopbal een aanval van DSV onschadelijk. Lambert Verstraten volgt het aandachtig.

Zwarte panter Koos Verstegen was een geweldige keeper.

1975 1e elftal: Boven: Kees v.d. Wijst - Piet van Kuppeveld - Jan Verstegen - Wim Arts - Lambert Verstraten - Henk Sommers en Leo Sommers

Onder: Piet van Berlicum - Paul van Lanen - Henk van Bommel - Wiel Siroen en
Cor Rongen

Veteranen 1975: Bert Hendriks - Arie van Diepenbeek - Henk Thelosen - Toon Bongers - Ton v.d. Horst - Ad v.d. Horst - Henk Verstegen en Jo van Zeeland

Onder: Harrie Bongers - Wim Henst - Wim Verstegen - Wim Verstegen (Jan zn) - Jo Reinen en
Wim Buts

--------------------------------------------------------------------

Het Meister Arts of Husseltoernooi is jaarlijks een voetbalfeest.
Hier een aantal foto´s uit 1977.

Piet van Berlicum - Herman Sommers - Tiny Hendriks - Herman van Gaal - Jo van Hout -
Wim Verstegen - Jos Pennings

Onder: Willy de Kleijnen - Jan v.d. Biggelaar - Henk van Dijk - Cees de Klein en Theo Evers

Cor Reinen - Bert Peters - Herman van Melis  - Jos Hendriks - Ton Thelosen - Peter Kuppen - Henk Verstegen

Onder: Jacobs (trainer) - Bert Hendriks - Herman Straatman - Gerard de Kleijn - Wiel Siroen

Jan Moors - Wim Arts - Constant Graat - Henk Jans - Gerrit van Krijl - Billy Hendriks
Onder: Jan Wijdeven - Jan Bongers - Jan Lamers - Jan van Boekel - Kees Hendriks en Koos van Lith

Martien Hendriks - Henk Wijdeven - Jo Reinen - Mies Rovers - Peter de Klein - Cees v.d. Wijst en
Theo Lukassen
                                  Onder: Jos Bongers - Theo Willems - Will van Raaij - Grad Huibers - Lambert van Lith en Marius Jans

Jo Hendriks - Marius Peters - Peter v.d. Wijst - Jan de Klein - Herman Wijdeven  en Toon Kuijpers

Onder: Harrie Ermers - Sjaak van Hout - Toon van Melis - Toon van Lith - Willy van der Meijden - 
Jo Nuijen en Wim Henst

Koos de Klijn - Wiel Jans - Toon Roefs - Jan van Bommel - Jan van Bommel en Gerrit van Bommel
Onder: Harrie Bongers - Mat Vorle - Harrie Brans - Sjaak Janssen - Wim Wijdeven - Wim Verstegen

Tiny van Lith - Frans van Zeeland - Leo Huibers - Herman Wijdeven - Jan v.d. Crijsen - Albert Bens - Leo Sommers en Willy van Lith

Marius Hendriks - Toon Jans - Frans Meulepas - Toon Bongers - Walter Hendriks - Henk van Bommel

Peter Arts - Jo van Zeeland - Jan Verstegen - Ton v.d. Horst - Henk v.d. Wijst - Cor Rongen en
Bert Thoonen

Onder: Wil Frenken - Arie van Diepenbeek - Kees Theunissen - Piet van Lith - Paul van Lanen - Wim Jans       (Winnaars van dit toernooi)

De jaren zeventig

De jaren zeventig zijn niet boeken ingegaan als de jaren van grote sportieve successen. Er waren echter wel een aantal belangrijke ontwikkelen in deze jaren. In de zomer van 1975 werd namelijk de vernieuwde sportaccommodatie met de naam ‘De Kogelberg’ officieel geopend. In datzelfde jaar werd het clubblad ‘De Aftrap’ opgericht. 1977 was ook een erg belangrijk jaar in de S.E.S.-geschiedenis. In dat jaar namelijk werd er binnen de vereniging gestart met vrouwenvoetbal. Naast deze mijlpaal vierden de S.E.S.-ers in dat jaar het 40-jarig jubileum.

1e elftal 1980: Jan Moors - Math Reinen - Tiny Hendriks - Peter v.d. Wijst - Peter van Dijk -
Bart Thoonen - Jan Verstegen - Jos Bongers en Herman Sommers

Onder: Sjaak Janssen - Wiel Siroen - Henk Willems - Martien Hendriks en Willy van Lith

1980: Afscheid van Martien Arts na 31 jaar als voorzitter van SES

Veteranen 2000: Harrie Bongers - Piet Pennings - Ton v.d. Horst - Koos Verstegen - Sjaak van Hout - Henk van Bommel - Wim Henst - Arie van Diepenbeek - Herman van Boxtel - Walter Hendriks - Cor Rongen - Wim Verstegen - sponsor Wiel Siroen en Toon Roefs

Onder: Willy van Lith - Bert Hendriks - Jan Verstegen - Jo van Hout - Mart Vorle en Jan Moors

Bestuur Veteranen bij hun 15-jarig bestaan in 1983. Opgericht in 1968.
Ton v.d. Horst - Toon Bongers - Cees de Klein - Bert Hendriks en Wim Verstegen.

Damesvoetbal bloeit op

Waar het damesvoetbal in de jaren ’80 bloeit, in 1984 start S.E.S. met maar liefst 3 dameselftallen aan de competitie, raakt het herenvoetbal sportief in het slop. S.E.S. 1 degradeert naar de laagste klasse. De jaren daarna volgen de promoties en degradaties elkaar in aardig tempo op. Uiteindelijk belandt S.E.S., na twee opeenvolgende kampioenschappen en promoties, in 1993 weer in de klasse waar men zichzelf vindt thuishoren: de vierde klasse KNVB.

1994: Veteranen SES: Cees de Klein - Bert Hendriks - Walter Hendriks - Koos Verstegen -
Sjaak van Hout - Henk Verstegen en Piet Pennings

Onder: Jo Reinen - Jan Moors - Mart Vorle - Jo van Hout en Jan Verstegen

S.E.S. hikt tegen 3e klasse aan

Halverwege de jaren ’90 spreekt S.E.S. een aardig woordje mee in de 4e klasse. Voor een kampioenschap komt men steeds net tekort, maar regelmatig wordt er de nacompetitie gehaald. Echter blijkt dit ook steevast het eindstation te zijn en zit promotie naar de 3e klasse niet in. Toch zijn de nacompetitiewedstrijden tegen ondermeer HVCH, Waalre, Bergeijk, Volkel en MULO leuke hoogtepunten. Een ander hoogtepunt volgt in 1999 wanneer S.E.S. hoofdklasser UDI’19 met maar liefst 2-4 uit de beker stoot en een ronde later TOP Oss ontmoet in het knusse TOP-stadion. Helaas strandt S.E.S. hier, voor een vol S.E.S-vak, door vlak voor tijd een tegentreffer te incasseren en daardoor met 2-1 van deze hoofdklasser te verliezen.

Husseltoernooi 1994: Joke Verstegen-Arts - Jan van Kuppeveld - Frans Verstraten -
Piet van Kuppeveld - Cor Rongen en Jos Bongers

Christien Holleman - Edwin Sommers - Jan v.d. Cruijsen - Bert Hendriks en Harrie Bongers

Presentatie bouwplannen nieuwe accommodatie

Het jaar 2001, waarin de prestigieuze bouwplannen voor de nieuwe accommodatie worden gepresenteerd, begint in mineur voor het eerste elftal van S.E.S. Er volgt namelijk een degradatie naar de 5e klasse. Voor S.E.S. 2 en Dames 1 is er echter reden voor feest. S.E.S. 2 wordt namelijk kampioen en ook Dames 1 promoveert. Intussen is de vereniging flink aan het groeien en telt ze intussen zo’n 350 leden.

Kampioenschap in extremis

S.E.S. 1 herpakt zich echter snel en in het volgende seizoen speelt men weer mee voor het kampioenschap. Op de laatste wedstrijddag staat het elftal één punt achter op koploper Ravenstein. En laat dat nou net de tegenstander zijn in de laatste competitiewedstrijd. S.E.S. moet winnen! Lang ziet het er daar echter niet naar uit in een spannende wedstrijd, waarop maar liefst 600 S.E.S.-supporters afgekomen zijn om de ploeg te steunen. Het ongelofelijke gebeurt toch: in de allerlaatste minuten, ver in blessuretijd, weet S.E.S. alsnog de winnende treffer te scoren. Een ongekende ontlading en feestvreugde tot gevolg hebbend. S.E.S. weer terug naar de 4e klasse. Ten slotte worden dat seizoen ook nog eens drie jeugdteams kampioen en viert de damesafdeling het 25-jarig bestaan.

Start nieuwbouw accommodatie

In 2003 wordt er door de S.E.S.-vrijwilligers gestart met de nieuwbouw van de accommodatie. In hetzelfde jaar wint het eerste elftal een periodetitel, maar verliest in de nacompetitie van Rhode en wint het 2e elftal de regionale bekerfinale.

 

Sportief topjaar

Dan volgt het absolute sportieve topjaar in de historie. In 2004 wordt S.E.S. 1 kampioen en promoveert voor het eerst in de S.E.S.-geschiedenis naar de 3e klasse. Als klap op de vuurpijl wordt ook S.E.S. 2 kampioen en promoveert voor het eerst in de geschiedenis naar de 2e klasse. Ten slotte wordt S.E.S. 4 en D2 kampioen. Dames 1 degradeert helaas naar de 5e klasse.

Sportief topjaar

Dan volgt het absolute sportieve topjaar in de historie. In 2004 wordt S.E.S. 1 kampioen en promoveert voor het eerst in de S.E.S.-geschiedenis naar de 3e klasse. Als klap op de vuurpijl wordt ook S.E.S. 2 kampioen en promoveert voor het eerst in de geschiedenis naar de 2e klasse. Ten slotte wordt S.E.S. 4 en D2 kampioen. Dames 1 degradeert helaas naar de 5e klasse.

 

Opening nieuwe accommodatie

In het jaar van de opening van de nieuwe accommodatie, die overigens vrijwel meteen tot beste kantine van de regio wordt uitgeroepen in een verkiezing georganiseerd door dagblad De Gelderlander, degradeert S.E.S. helaas meteen weer uit de 3e klasse. Er is echter ook reden om te juichen: Dames 1 wordt kampioen en promoveert en ook in de jeugd zijn weer een aantal kampioenschappen behaald.

De jaren daarna gaat het sportief wat minder met de selectieteams en wederom volgt voor zowel S.E.S. 1 als S.E.S. 2 een degradatie. Bij de jeugd is er meer succes; daar worden in die jaren verschillende teams kampioen.