In 1968 kwam er een samenvoeging tot stand van de toenmalige Jongens- en Meisjesschool. De nieuwe Gemengde School, zoals ze toentertijd genoemd werd, nam haar intrek in de Meisjesschool en de achterliggende VGLO lokalen. In dat jaar was de VGLO-school opgeheven.

In 1979 werden beide gebouwen afgebroken en nam men zijn intrek een een nieuwe school, die ertussenin was gebouwd. Zij droeg de naam 't Stekske.

Hoofd van de school was tussen 1968 en 1987 dhr. Martien Arts, hij werd opgevolgd door Toon Ermers, die de functie bekleedde tot 2007. Na een jaar werd directrice Mw. Elly Derks. Zij is in 2018 vertrokken. Nu waarnemend directeur Jos Cop.