Disclaimer

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Heemkundekring Langenboom accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Heemkundekring Langenboom heeft de nodige redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed hebben we er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken. 

Ben je van mening dat het tonen van bepaalde foto's via deze website inbreuk maakt op enig recht dat jou toekomt, dan vragen we je dit onderbouwd aan ons te laten weten.

Bij een gegronde klacht zullen we samen met je bekijken hoe we aan je klacht tegemoet kunnen komen. Mochten we er niet uitkomen, dan zullen we het materiaal natuurlijk van de website verwijderen.

 Mocht u informatie tegenkomen die volgens u niet correct is of als u suggesties of opmerkingen heeft, dan kunt u dit laten weten via mail: heemkundelangenboom@gmail.com.