Katholiek Meisjes Gilde (KMG)

Deze vereniging voor meisjes heeft vanaf de jaren '50 vele jaren een bloeiend bestaan gehad. Later is ze overgegaan in De Vrije Jeugd.

Hieronder een foto van 27 augustus 1964, waar bij de gehele vereniging staat opgesteld naast hun clubhuis De Thomasburcht.

 

Wie zijn toch die jongedames van het KMG hier bij de Thomasburcht?
Kent u de namen, graag doorgeven, zodat we die er bij kunnen plaatsen.

Heeft u nog andere foto's van het KMG, dan willen we ook die hier graag onder zetten.