In de afgelopen jaren hebben leden van Heemkundekring “Felix Walter” uit Langenboom heel veel archiefonderzoek gedaan. Regionale kranten zijn doorgenomen en alles betreffende Langenboom gekopieerd, zoals nieuwtjes, advertenties enz. Alle huizen van Langenboom zijn via het kadaster in kaart gebracht. Al die gegevens samen leverden veel interessant materiaal op.

Daaruit ontstond het idee om meer te gaan doen met al die gegevens. Per huis zijn alle huidige en vroegere bewoners in beeld gebracht. Dat was een flink karwei: van vroegere bewoners kun je veel terugvinden in de archieven, zoals de burgerlijke stand en het bevolkingregister, notarisarchieven, etc. Voor de huidige tijd is men aangewezen op de bewoners zelf. Velen hebben daaraan medewerking verleend, door gegevens en foto´s aan te leveren.

De heemkundekring heeft zoveel materiaal kunnen verzamelen dat besloten werd om dat te publiceren in een boekenreeks:   Minse van Langenbom.
Begonnen wordt met het zuidelijkste gedeelte van het dorp. Van oudsher begon hier de eerste nummering van Escharen: Graspeel 1, etc.

Er zijn al 3 boeken verschenen van de serie. Het zijn de delen "Spie - Gasthuisstraat" en "Graspeel-Langstraat-Peelweg".
Deel 3   behandelt "Het Broek - het Vlies en De Heuf".